Zmniejszenie Czcionki Przywiększenie Czcionki
PDF Drukuj Email


Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje,
że Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy
Nr 1773/2011 z dnia 22 listopada 2011r

Centrum zostało wyznaczone
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w m.st. Warszawie.

Pobierz ZARZĄDZENIE


Witamy Państwa

na stronie internetowej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie jest  jednostką  organizacyjną m. st. Warszawy powołaną do realizacji zadań z zakresu:

-              pomocy społecznej,

-              wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz

-              społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

określonych w przepisach prawa jako zadania własne gminy, zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług społecznych na rzecz mieszkańców Warszawy. W swojej pracy staramy kierować się profesjonalizmem skutecznością i życzliwością wobec naszych Klientów.

Do podstawowych obszarów naszej działalności należy:

                              współpraca oraz nadzór nad  domami pomocy społecznej,

                              współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

                              wspieranie rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych,

                              wspieranie usamodzielnianych wychowanków,

                              pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,

                              pomoc cudzoziemcom objętym ochroną międzynarodową,

                              obsługa Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

                              działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

                              świadczenia pieniężne na rzecz osób uprawnionych.

Informujemy, że Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie nie świadczy pomocy finansowej osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. W przezwyciężaniu sytuacji, których mieszkańcy Warszawy nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, wsparciem służą ośrodki pomocy społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania

Mamy nadzieję, że informacje zawarte na niniejszej stronie umożliwią Państwu bliższe zapoznanie się z działalnością Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, jego ofertą pomocy oraz zasadami jej przyznawania.

 

 

 


  


 
   
 
 
 

 
 
Payday Advance Belleview FlCash Advance IndianaGeneric Viagra UsaGoogleNews
© 2015 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
KOMUNIKAT X  
Zamknij