„Aktywny Samorząd”- Moduł II

Dzień 29 marca 2019 roku (piątek) jest ostatnim dniem przyjęć wniosków w sprawie pomocy finansowej w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II