13 maja 2020

Turnusy rehabilitacyjne w roku 2020

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą na terenie kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i obostrzeniami wynikającymi z konieczności ograniczania roznoszenia się choroby, decyzją Rady m.st. Warszawy wyrażoną w uchwale nr XXIX/845/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 r. nie realizuje zadania: „dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”.

Środki finansowe pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przeznaczone na dofinansowanie innych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Centrum.

Obecnie, do osób które złożyły wnioski w 2020 r., rozsyłane są informacje.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 r. mogą złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami po 1 stycznia 2021 r.