21 października 2021

Konkurs mieszkaniowy 2021 - trwa nabór wniosków!

O zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu mieszkania mogą ubiegać się wszystkie osoby pełnoletnie, które mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
i które spełniają następujące warunki:

- ukończyły do października 2021 (włącznie) realizację indywidualnego programu integracji na terenie m. st. Warszawy w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,

- zamieszkują na terenie m. st. Warszawy (warunek dotyczy także małoletnich dzieci ujętych we wniosku),

- ich potrzeby i bieżąca sytuacja zostaną rozpoznane podczas wizyty pracownika socjalnego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania,

- nie mają tytułu prawnego w formie własności lub współwłasności do lokalu mieszkalnego, nie są stroną umowy najmu i nie posiadają prawa zamieszkiwania w lokalu komunalnym/socjalnym,

- nie znajdują się na liście osób oczekujących do podpisania umowy najmu mieszkania z zasobów m. st. Warszawy,

- otrzymały z urzędu dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania odmowę zakwalifikowania na listę osób oczekujących o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów m. st. Warszawy.

 

Szczegóły dostępne w zakładce https://wcpr.pl/nasze-uslugi/cudzoziemcy/-konkurs-mieszkaniowy-2021