1 września 2022

MIESZKANIE CHRONIONE

OGŁOSZENIE nr 3/2022/mch o naborze wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionych dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą. Od 01 września 2022 r. do 09 września 2022 r. trwa nabór wniosków o pobyt w mieszkaniu chronionym przy ul. Oszmiańskiej 10 m. 8 w Warszawie z możliwością zamieszkania od 15 września 2022 r. Mieszkanie składa się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek i korytarza (łącznie 88,2 m2) Mogą w nim zamieszkiwać osoby samodzielnie gospodarujące (wskazane aby były z tego samego kręgu kulturowego), które wyrażą deklarację wspólnego zamieszkania w mieszkaniu lub rodzina/rodziny – o łącznej liczbie osób nie mniej niż 4 a nie więcej niż 7 osób.

SZCZEGÓŁY