Uwaga podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie m. st. Warszawy!!!

Uwaga podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie m. st. Warszawy!!!

 

W związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” uprzejmie informujemy, o uruchomieniu drugiej tury naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ w 2019 roku.

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które będą prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj.: od 01 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oraz zajęć klubowych, w których po zakończeniu pierwszej tury naboru wniosków zwiększa się liczba beneficjentów programu.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” przyjmowane są przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, w urzędzie mieszczącym się przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa, w dni powszednie, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek od 8.00 do 18.00, wtorek – piątek od 8.00-16.00 lub formie przesyłki pocztowej/kurierskiej w terminie do dnia 15 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat programu „Zajęcia klubowe w WTZ” znajdują się na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/ oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie: https://www.wcpr.pl/program-zajecia-klubowe-wtz/

Dodatkowo szczegółowych informacji na temat realizacji programu przez miasto stołeczne Warszawa udziela pracownik Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w godzinach pracy urzędu: nr  tel.: 22 50 97 106 lub e-mail: katarzyna.szczepanska@wcpr.pl