Pracownicy Działu ds. Funduszy Europejskich

al. Zjednoczenia 34, pokój 212


Tomasz Łaska
Kierownik Działu
tel. 691 918 425
tomasz.laska@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Justyna Czapigo
tel. 887 874 189
justyna.czapigo@wcpr.pl
Koordynator projektu „Dobra opieka – lepszy start”


Katarzyna Litwiniuk
tel. 887 874 204
katarzyna.litwiniuk@wcpr.pl
Coach szkoleniowy w projekcie „Dobra opieka – lepszy start”


Agnieszka Nida
tel. 887 874 191
agnieszka.nida@wcpr.pl

Coach szkoleniowy w projekcie „Dobra opieka – lepszy start”


Beata Lasota
tel. 887 874 205
beata.lasota@wcpr.pl

Pedagog w projekcie „Dobra opieka – lepszy start”


Joanna Mikołajczak
tel. 887 874 197
joanna.mikolajczak@wcpr.pl
Psycholog w projekcie „Dobra opieka – lepszy start"