Pracownicy Działu ds. Funduszy Europejskich

Tomasz Łaska

Kierownik Działu
tel. 22 697 02 60
tomasz.laska@wcpr.pl
Zespół projektu "Dobra opieka - lepszy start"

Katarzyna Litwiniuk

Koordynator
w projekcie "Dobra opieka - lepszy start"
tel. +48 887 874 204
katarzyna.litwiniuk@wcpr.pl

Paulina Krekora

Coach szkoleniowy
w projekcie "Dobra opieka - lepszy start"
tel. +48 887 876 568
paulina.krekora@wcpr.pl

Beata Lasota

Pedagog
w projekcie "Dobra opieka - lepszy start"
tel. +48 887 874 205
beata.lasota@wcpr.pl

Joanna Mikołajczak

Psycholog
w projekcie "Dobra opieka - lepszy start"
tel. +48 887 874 197
joanna.mikolajczak@wcpr.pl

Marta Pawlikowska-Olszta

Trener umiejętności wychowawczych i społecznych
w projekcie "Dobra opieka - lepszy start"
tel. +48 887 876 567
marta.pawlikowska-olszta@wcpr.pl
Zespół projektu "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"

Justyna Czapigo

Koordynator ds. usamodzielnianych wychowanków
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 874 189
justyna.czapigo@wcpr.pl

Agnieszka Nida

Koordynator ds. cudzoziemców
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 874 191
agnieszka.nida@wcpr.pl

Zofia Bieleszuk

Pracownik socjalny
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 876 571
zofia.bieleszuk@wcpr.pl

Joanna Stryjczyk

Pracownik socjalny
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 876 572
joanna.stryjczyk@wcpr.pl

Ewelina Rędzia-Woźniak

Pracownik socjalny
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 876 569
ewelina.redzia-wozniak@wcpr.pl

Aleksandra Węglarz

Pracownik socjalny
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 876 573
aleksandra.weglarz@wcpr.pl

Emilia Piechowska

Asystent cudzoziemców
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 876 584
emilia.piechowska@wcpr.pl