Pracownicy Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej

Al. Zjednoczenia 34


Izabela Zabielska
Kierownik Działu

Pokój 46
tel. 22 697 02 89
izabela.zabielska@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Agnieszka Skrzypek 
Pokój 46
tel. 22 697 02 85
agnieszka.skrzypek@wcpr.pl
Kierowanie osób do hostelu Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja"


Paulina Berczyńska

Pokój 46
tel. 22 697 02 82
paulina.berczynska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Kateryna Bujkowska 

Pokój 46
tel. 22 697 02 84
kateryna.bujkowska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dorota Hakenberg

Pokój 46
tel. 22 697 02 91
dorota.hakenberg@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Anna Łyś

Pokój 46
tel. 22 697 02 70

anna.lys@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Agnieszka Nida

Pokój 46
tel. 22 697 02 92
agnieszka.nida@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Ewelina Starczewska

Pokój 46
tel. 22 697 02 83
ewelina.starczewska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Aleksandra Węglarz

Pokój 46
tel. 22 697 02 93
aleksandra.weglarz@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Łukasz Piwko

Pokój 46
tel. 22 697 02 81
lukasz.piwko@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Valeriia Novodon

Pokój 46
valeriia.novodon@wcpr.pl
Pracownik administracyjny

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej wspierających cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową.