Pracownicy Działu Integracji Społecznej Cudzoziemców

Al. Zjednoczenia 34


Ewa Piepiora

Kierownik Działu
Pokój 46
tel. 22 697 02 89
ewa.piepiora@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Paulina Berczyńska

dyżur w WCPR – poniedziałek i czwartek

Pokój 46
tel. 723 247 834
paulina.berczynska@wcpr.pl

Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Kateryna Bujkowska 

dyżur w WCPR – środa i piątek

Pokój 46
tel. 723 247 824
kateryna.bujkowska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dorota Hakenberg

dyżur w WCPR – poniedziałek i środa

Pokój 46
tel. 723 247 829
dorota.hakenberg@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Anna Łyś

dyżur w WCPR – wtorek i piątek

Pokój 46
tel. 885 466 433
anna.lys@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Agnieszka Zarzycka

dyżur w WCPR – wtorek i czwartek

Pokój 46
tel. 887 874 191
agnieszka.zarzycka@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Ewelina Starczewska

dyżur w WCPR – poniedziałek i środa

Pokój 46
tel. 885 466 441
ewelina.starczewska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Łukasz Piwko

dyżur w WCPR – środa i piątek

Pokój 46
tel. 723 247 830
lukasz.piwko@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Joanna Naumczyk-Derylak

dyżur w WCPR – wtorek i czwartek

Pokój 46
tel. 887 874 205
joanna.naumczyk-derylak@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Joanna Szaniawska

dyżur w WCPR – wtorek i piątek

Pokój 46
tel. 780 703 157
joanna.szaniawska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Beata Bakońska

dyżur w WCPR – poniedziałek i czwartek

Pokój 46
tel. 780 703 158
beata.bakonska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Valeriia Novodon

Pokój 46
valeriia.novodon@wcpr.pl
Pracownik administracyjny

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej wspierających cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową.