Pracownicy Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej

ul. Lipińska 2


Katarzyna Sękowska-Świątkiewicz
Kierownik Działu
Pokój 103
tel. 22 599 71 54
katarzyna.sekowska-swiatkiewicz@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Agnieszka Skrzypek 
Pokój 103
tel. 22 599 71 94
agnieszka.skrzypek@wcpr.pl
Kierowanie osób do hostelu Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja"


Paulina Berczyńska
Dyżur w WCPR – poniedziałek, czwartek
Pokój 120
tel. 22 599 71 73
paulina.berczynska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Kateryna Bujkowska
Dyżur w WCPR – wtorek, piątek
Pokój 120
tel. 22 599 71 73
kateryna.bujkowska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dorota Moczulska
Dyżur w WCPR – wtorek, piątek
Pokój 120
tel. 22 599 71 73
dorota.moczulska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dominik Wach
Dyżur w WCPR – poniedziałek, czwartek
Pokój 120
tel. 22 599 71 73
dominik.wach@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą

 

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej wspierających cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową.