Pracownicy Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej

ul. Lipińska 2


Izabela Zabielska
Kierownik Działu

Pokój 17
tel. 22 599 71 54
izabela.zabielska@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Agnieszka Skrzypek 
Pokój 18
tel. 22 599 71 94
agnieszka.skrzypek@wcpr.pl
Kierowanie osób do hostelu Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja"


Paulina Berczyńska
Dyżur w WCPR – poniedziałek, czwartek

Pokój 1/2
tel. 22 599 71 52
paulina.berczynska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Kateryna Bujkowska
Dyżur w WCPR – wtorek, piątek
Pokój 1/2
tel. 22 599 71 47
kateryna.bujkowska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dorota Moczulska
Dyżur w WCPR – wtorek, piątek
Pokój 1/2
tel. 22 599 71 58
dorota.moczulska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Agnieszka Nida
Pokój 1/2
tel. 22 599 71 82
agnieszka.nida@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dominik Wach
Dyżur w WCPR – poniedziałek, czwartek
Pokój 1/2
tel. 22 599 71 48
dominik.wach@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą

uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Aleksandra Węglarz
Dyżur w WCPR – wtorek, piątek
Pokój 1/2
tel. 22 599 71 82
aleksandra.weglarz@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą

 

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej wspierających cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową.