Pracownicy Działu ds. Organizowania i Koordynowania Punktów Pobytu Długoterminowego

Izabela Zabielska
pokój 120
22 599 71 52
723 247 827
izabela.zabielska@wcpr.pl
Kierownik Działu

Dominika Lewandowicz
885 466 437
dominika.lewandowicz@wcpr.pl
p.o. Kierownika I Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - ul. Chmielna 85/87

Daniel Loda
885 466 432
daniel.loda@wcpr.pl
p.o. Kierownika II Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - ul. Górskiego 7

Izabela Dorobińska
885 466 440
izabela.dorobinska@wcpr.pl
p.o. Kierownika III Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - Al. Jana Pawła II 15

Tetiana Stasiv
885 466 431
tetiana.stasiv@wcpr.pl
p.o. Kierownika IV Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - ul. Kasprzaka 22

Oleksii Taras
885 466 434
oleksii.taras@wcpr.pl
p.o. Kierownika V Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - ul. Żupnicza 11

Anna Poleganow
885 466 442
anna.poleganow@wcpr.pl
p.o. Kierownika VI Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - ul. Wołoska 7A

Iwona Hawryluk
780 703 155
iwona.hawryluk@wcpr.pl
p.o. Kierownika VII Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - ul. Wołoska 7B

Agnieszka Skrzypek
pokój 116
22 599 71 82
780 703 156
agnieszka.skrzypek@wcpr.pl
Pracownik Działu - Lipińska 2

Jolanta Murawska
pokój 116
22 599 71 82
780 703 163
jolanta.murawska@wcpr.pl
Pracownik Działu - Lipińska 2

Dorota Haponik
dorota.haponik@wcpr.pl
Pracownik Działu - ul. Górskiego 7

Anna Łyko
anna.łyko@wcpr.pl
Pracownik Działu - Al. Jana Pawła II 15

Alesia Nasirava
alesia.nasirava@wcpr.pl
Pracownik Działu - ul. Kasprzaka 22

Wiktoria Kurszyńska
wiktoria.kurszynska@wcpr.pl
Pracownik Działu - ul. Żupnicza 11

Olena Metelytsia
olena.metelytsia@wcpr.pl
Pracownik Działu - ul. Wołoska 7

Yuilla Yadlovska
yuliia.yadlovska@wcpr.pl
Pracownik Działu - ul. Chmielna 85/87