Pracownicy Zespołu ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej

al. Zjednoczenia 34

Zespół ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej

Sylwia Zielińska

Kierownik Zespołu ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej
tel: 22 697 02 58
sylwia.zielinska@wcpr.pl

Pokój Nr 7


Monika Kuźniewska

dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 55
monika.kuzniewska@wcpr.pl


Karolina Silicka

dyżur w WCPR – środa
tel: 22 697 02 55
karolina.silicka@wcpr.pl


Anna Maciejewska

dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 54
anna.maciejewska@wcpr.pl

 

Pokój Nr 8


Katarzyna Bartosiak

dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 51
katarzyna.bartosiak@wcpr.pl


Agnieszka Praska

dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 52
agnieszka.praska@wcpr.pl


Beata Szymańska

dyżur w WCPR – wtorek
tel: 22 697 02 51
beata.szymanska@wcpr.pl


Justyna Zielińska

dyżur w WCPR – piątek
tel: 22 697 02 52
justyna.zielinska@wcpr.pl