Konkurs mieszkaniowy 2020

Konkurs mieszkaniowy 2019 Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przesunęło termin rozpoczęcia naboru wniosków o najem lokalu z zasobów m.st Warszawy w ramach tzw. konkursu mieszkaniowego na rok 2021.
W przyszłym roku w ramach realizacji ww. zadania m.st. Warszawa przeznaczy łącznie 10 lokali.

Due to the current epidemiological situation, the Warsaw Family Support Center has postponed the call for applications for the so-called "housing competition" for the next year.
In 2021 a total number of premises designated by the Capital City of Warsaw will be increased to 10.

В связи с эпидемиологической ситуацией Варшавский Центр Помощи Семье перенёс приём заявок на жилищный конкурс на следующий год.
В рамках реализации вышеупомянутой задачи в городе Варшава в 2021 году будет выделено 10 квартир.