Dobra opieka - lepszy start

Dobra opieka – lepszy start

Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych) a także kandydatów do pełnienia tej funkcji mieszkających w Warszawie.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2021

Dofinansowanie projektu z UE: 1 380 667,78 PLN

Celem projektu jest objęcie wysokiej jakości pieczą zastępczą 465 dzieci i młodzieży kierowanych do rodzin zastępczych i przebywających w tej formie pieczy poprzez podniesienie umiejętności i wiedzy rodzin zastępczych dotyczących zagadnień wychowywania dzieci i młodzieży.

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenia
  • z zakresu rozwoju osobistego (np. radzenie sobie ze stresem, doskonalenie umiejętności wychowawczych),
  • pracy z dziećmi (np. mowa ciała i emisja głosu, problematyka dojrzewania, metody pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze),
  • podnoszące wiedzę (np. cyber-zagrożenia, przykłady technik i metod wychowawczych),
  • a także wiele, wiele innych…
 • Indywidualne wsparcie pedagogiczne.
 • Poradnictwo psychologiczne.

Rodziny zastępcze zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Koordynatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub zespołem projektu.