Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”

Jeśli jesteś:
- mieszkanką Warszawy, wychowujesz małoletnie dzieci lub jesteś w ciąży i w wyniku trudności życiowych nie masz możliwości zamieszkiwania w dotychczasowym miejscu możesz skorzystać z oferty tymczasowego schronienia i specjalistycznego wsparcia w
Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”

Adres: 
ul. Chlubna 9A-9D, 03-051 Warszawa
biuro@owkid.waw.pl
tel. 604 930 292 / 604 930 298

Godziny otwarcia: całodobowo
Kierownik: Urszula Mroczek

W celu ubiegania się o udzielenie pomocy w formie pobytu w Ośrodku „Etezja” skontaktuj się z ośrodkiem pomocy społecznej, na terenie Dzielnicy Warszawy, w której obecnie mieszkasz.
Szczegółową procedurę kierowania określa Zarządzenie nr 4331 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22 marca 2010 r.

W razie pytań o wsparciu w ramach interwencji kryzysowej oraz o pomocy w formie schronienia w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” skontaktuj się z pracownikiem Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie:

Kontakt:
Agnieszka Skrzypek

Pokój nr 119
tel. 22 599 71 94
agnieszka.skrzypek@wcpr.pl