wsparcie dla OzNI w Warszawie

Podmioty oferujące wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostępna w m.st. Warszawie oferta podmiotów publicznych i niepublicznych w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną (w tym m.in. warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, szkoły specjalne, ośrodki wsparcia, poradnie psychologiczne, organizacje pozarządowe, itd.) .

Link odsyłający do bazy dostępny jest TUTAJ