PIKONI - OFERTA

W ramach PIKONI zapewniamy kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich najbliższego otoczenia:

  • Wsparcie informacyjno-edukacyjne;

  • Indywidualne konsultacje z psychologiem;

  • Dostępność wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów i ekspertów, takich jak  m.in.: prawnik, pracownik socjalny, doradca zawodowy, dietetyk, seksuolog i inni;

  • Koordynację ścieżki życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o diagnozę psychologiczną i społeczną, kompetencje, zasoby i indywidualne możliwości.