WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty działające na rzecz warszawskiego środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości, jakie możemy zaproponować Państwu i Państwa podopiecznym w ramach działalności Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, jak i wdrażania modelu wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 

Zachęcamy Państwa także do umieszczania i aktualizacji informacji o Was i Waszej ofercie w naszej Bazie Wiedzy.

Co Wy zyskujecie?

Co zyskują mieszkańcy m.st. Warszawy?

  • aktualne i rzetelne informacje pozwalające rozwiewać wątpliwości i problemy, które napotykają na co dzień osoby z niepełnosprawnościami oraz związane z nimi środowisko;

  • dostęp do bogatej i aktualnej bazy danych na temat usług i wsparcia oferowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które swoim działaniem obejmują cały teren m.st. Warszawy;

  • profesjonalne wsparcie w zakresie usług doradczych oferowanych przez naszych ekspertów.

Co My zyskujemy?

  • bogaty i aktualny zbiór informacji o ofercie świadczonych usług i działań na terenie Warszawy, które potencjalnie mogą odpowiadać potrzebom naszych beneficjentów;

  • możliwość wskazania konkretnych podmiotów i instytucji, które oferują usługi najbardziej trafne względem konkretnych potrzeb zgłaszanych przez naszych beneficjentów;

  • informację na temat dostępności i dystrybucji poszczególnych form i rodzajów wsparcia oraz działań (w tym okresowych i o charakterze lokalnym) na terenie m.st. Warszawy, co pozwoli nam przekazywać tę wiedzę odpowiednim podmiotom i instytucjom w celu optymalizacji oferty skierowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do kontaktu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców, rodzeństwo, opiekunów, przyjaciół. Udzielimy informacji o PIKONI oraz możliwych formach wsparcia, zaprosimy na spotkanie lub konsultację z odpowiednim specjalistą.