17 września 2021

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025.

Główny cel Programu to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy.

Więcej o tym, jak można wziąć udział w konsultacjach można przeczytać tutaj:

https://konsultacje.um.warszawa.pl/jaki_program_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie

Spotkanie konsultacyjne online na Zoom-ie, 20 września,  godz. 17:00-19:00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu na Zoom-ie  prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: konsultacje.ppp@um.warszawa.pl

Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym.

Spotkanie będziemy transmitować na YouTube na profilu konsultacji społecznych:

https://youtu.be/3iiXSy37MLk

Zapewniamy tłumaczenie na język migowy spotkania 20 września.

Pliki do pobrania: