Pracownicy Działu ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

Al. Zjednoczenia 34


Joanna Kulpińska
p.o. Kierownika Działu
al. Zjednoczenia 34, parter, pokój nr 4
tel. 22 697 02 40
joanna.kulpinska@wcpr.pl

nadzór nad pracami Działu


Zespół ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej
Pokój nr 3

Grzegorz Ofis
tel: 22 697 02 37, 785 205 205
grzegorz.ofis@wcpr.pl


Monika Kłosiewicz
tel: 22 697 02 39, 785 205 205
monika.klosiewicz@wcpr.pl


Agata Jancz
tel: 22 697 02 47, 785 205 205
agata.jancz@wcpr.pl


Monika Niekra
tel: 22 697 02 48, 785 205 205
monika.niekra@wcpr.pl


Anna Mendruń
tel: 22 697 02 48, 785 205 205
anna.mendrun@wcpr.pl


Zespół ds. usamodzielniania wychowanków
Pokój nr 7

Katarzyna Ostrowska
dyżur w WCPR – środa
tel. 22 697 02 34
katarzyna.ostrowska@wcpr.pl

koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” przy ul. Bolesława Śmiałego 37 w Warszawie, sprawy pełnoletnich wychowanków domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Radosna" przy ul. Ogrodowej 10/26, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  "Nowa Ogrodowa" przy ul. Ogrodowej 13/29, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zielona" przy ul. Nowowiejskiej 6 m. 26, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tynieckiej" ul. Tyniecka 18 m. 6, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Łazienkach Królewkich" przy ul. Gagarina 31 m. 8, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Wspólny Dom" przy Al. Niepodleglości 132/136 m. 46


Dorota Majewska
dyżur w WCPR – wtorek
tel. 22 697 02 13
dorota.majewska@wcpr.pl

koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Klasyków 52/54 w Warszawie, a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „CHATA” przy ul. Bohaterów 50 w Warszawie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Czwórka" przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Wiśniowa" przy ul. Wiśniowej 48 m. 19, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Cichy Kąt" przy ul. Kontuszowej 18, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" przy ul. Grodzieńskiej 34 m. 48-49, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Jagiellońskiej" ul. Jagiellońska 47C m. 28, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Mickiewicza" ul. Mickiewicza 65 m. 3-4, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Stalówka" przy ul. Stalowej 29 m. 13, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczna Wyspa" przy ul. Prałatowskiej 2 m. 52, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczny Dom" przy ul. Oszmiańskiej 10 m. 13 i 18, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom przy Chełmżyńskiej" przy ul. Chełmżyńskiej 27/35 m. 34, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zielona Sąsiedzka" przy ul. Sąsiedzkiej 11D, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom w pół drogi" przy ul. Kłobuckiej 18B m. 11, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom u Brzechwy" przy ul. Tarczyńskiej 27, Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 przy ul. Dembińskiego 1, Pogotowia Opiekuńczego Ne 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. Św. Bonifacego 81,Zofia Zawadzka
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel. 22 697 02 36
zofia.zawadzka@wcpr.pl

koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia" przy ul. Wrzeciono 31 m. 1, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Pszczółki" przy ul. Mickiewicza 27 m. 124, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczna Ekipa" przy ul. Lipskiej 14 m. 6, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Kwadrat" przy ul. Mickiewicza 65 m. 2, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej " Domino" przy ul. Racławickiej 17/4, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" przy ul. Racławickiej 17 m. 3, Domu Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej " Zielona Dolina" przy ul. Szczotkarskiej 19, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczka" przy ul. Wolfkego 20 m. 2, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mega Mocni" przy ul. Płockiej 31  m. 10, Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie, Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Wałuszewskiej 48 w Warszawie i Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Paprociowej 2 w Warszawie