Pracownicy Działu ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

Al. Zjednoczenia 34


Katarzyna Sałek
p.o. Kierownika Działu 
Pokój nr 4
tel: 22 697 02 40
katarzyna.salek@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem 


Zespół ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej
Pokój nr 3

Emilia Wawrzos
tel: 22 697 02 38, 785 205 205
emilia.wawrzos@wcpr.pl


Agata Jancz
tel: 22 697 02 47, 785 205 205
agata.jancz@wcpr.pl


Grzegorz Ofis
tel: 22 697 02 37, 785 205 205
grzegorz.ofis@wcpr.pl


Monika Kłosiewicz
tel: 22 697 02 39, 785 205 205
monika.klosiewicz@wcpr.pl


Sylwia Dąbrowska
tel: 22 697 02 48, 785 205 205
sylwia.dabrowska@wcpr.pl


Zespół ds. usamodzielniania wychowanków
Pokój nr 7

Katarzyna Ostrowska
dyżur w WCPR – środa
tel. 22 697 02 34
katarzyna.ostrowska@wcpr.pl

koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” przy ul. Bolesława Śmiałego 37 w Warszawie, sprawy pełnoletnich wychowanków domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie


Dorota Majewska
dyżur w WCPR – wtorek
tel. 22 697 02 13
dorota.majewska@wcpr.pl

koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Klasyków 52/54 w Warszawie, a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania „CHATA” przy ul. Bohaterów 50 w Warszawie i Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie


Mariola Piotrowicz
dyżur w WCPR – czwartek
tel. 22 697 02 12
mariola.piotrowicz@wcpr.pl

koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny w Warszawie, Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 przy ul. Dembińskiego 1 w Warszawie,  Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 im. J.Cz. Babickiego przy ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie


Zofia Zawadzka
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel. 22 697 02 36
zofia.zawadzka@wcpr.pl

koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie, Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Wałuszewskiej 48 w Warszawie i Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Paprociowej 2 w Warszawie