Zespoły w Punktach Pobytu Długoterminowego

Daniel Loda
885 466 432
daniel.loda@wcpr.pl
p.o. Kierownika II Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - "Górskiego"

Izabela Dorobińska
885 466 440
izabela.dorobinska@wcpr.pl
p.o. Kierownika III Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - "Jana Pawła II"

Tetiana Stasiv
885 466 431
tetiana.stasiv@wcpr.pl
p.o. Kierownika IV Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - "Kasprzaka"

Aleksy Taras
885 466 434
aleksy.taras@wcpr.pl
p.o. Kierownika V Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - "Żupnicza"