Zespoły w Punktach Pobytu Długoterminowego

Daniel Loda
885 466 432
daniel.loda@wcpr.pl
p.o. Kierownika II Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - "Górskiego"

Izabela Dorobińska
885 466 440
izabela.dorobinska@wcpr.pl
p.o. Kierownika III Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - "Jana Pawła II"

Tetiana Stasiv
885 466 431
tetiana.stasiv@wcpr.pl
p.o. Kierownika IV Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - "Kasprzaka"

Oleksii Taras
885 466 434
oleksii.taras@wcpr.pl
p.o. Kierownika V Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - "Żupnicza"

Dominika Lewandowicz
885 466 437
anna.poleganow@wcpr.pl
p.o. Kierownika VI Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - "Wołoska-A"

Iwona Hawryluk
780 703 155
iwona.hawryluk@wcpr.pl
p.o. Kierownika VII Zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego - "Wołoska-B"