PIKONI

logotypy - flaga UE i Pl

PIKONI to Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Punkt jest prowadzony przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu”. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w taki sposób, aby poznawały one swoje możliwości i zasoby, które będą mogły wykorzystywać w codziennym funkcjonowaniu.

Kto może skorzystać?

  • osoby dorosłe, które mają orzeczenie o niepełosprawności intelektualnej,
  • osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

Jak wspieramy?

  • wsparcie informacyjno-edukacyjne,
  • indywidualne konsultacje z psychologiem,
  • kompleksowa diagnoza sytuacji,
  • konsultacje ze specjalistami: prawnik, dietetyk, seksuolog i neurologopeda.

Jak uzyskać informacje o naszej ofercie i rekrutacji?

  • telefonicznie pod numerem 887 874 192
  • osobiście w siedzibie PIKONI przy ul. 11 Listopada 15B
  • na Facebooku @PIKONI.Warszawa

logotypy projektowe