PIKONI

Witamy w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) prowadzonym przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Naszym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną, będących mieszkańcami Warszawy oraz ich otoczenia 
  w zakresie informacyjnym, z obszaru przysługujących im ulg i uprawnień, dostępnych form wsparcia oraz dostępnej oferty instytucji   i podmiotów działających na terenie stolicy. PIKONI mieszczący się przy ul. 11 Listopada 15B, funkcjonuje w ramach realizacji przez m.st. Warszawę w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi projektu pt. „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu, dofinansowanego
z Funduszy Europejskich - z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.


Adresatami naszych działań są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich najbliższe otoczenie (opiekunowie, członkowie rodzin).

Zachęcamy do korzystania z usług i oferty PIKONI poprzez wizytę osobistą, kontakt mailowy bądź telefoniczny. e-mail: pikoni@wcpr.pl tel. 22 463 84 21, 887 566 930

Od dnia 1 marca 2020 r. funkcjonuje Filia Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI). Adres Filii PIKONI: pl. Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa.