Pracownicy Działu Świadczeń

al. Zjednoczenia 34

UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo zarówno klientów jak i pracowników prosimy o załatwianie spraw drogą listowną, telefoniczną, e-mailową oraz przez ePUAP.

W szczególnych przypadkach pracownicy Działu Świadczeń przyjmują klienta w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy al. Zjednoczenia 34 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Chcąc usprawnić i przyśpieszyć proces rozpatrywania wniosków wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników Działu Świadczeń.

 


Grzegorz Ofis
Kierownik Działu Świadczeń

Pokój nr 46
tel. 22 697 02 89

grzegorz.ofis@wcpr.pl

nadzór nad pracą Działu oraz prowadzenie spraw z zakresu porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo wychowawczej


Małgorzata Zaśkiewicz
Pokój nr 214
tel. 22 697 02 83

malgorzata.zaskiewicz@wcpr.pl
Dzielnice: Wola

obsługa rodzin zastępczych w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków

wydawanie zaświadczeń o umieszczeniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia dobry start (300+)

wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską


Agnieszka Wilhelm
Pokój nr 46
tel. 22 697 02 84

agnieszka.wilhelm@wcpr.pl
Dzielnice: Praga Północ, Mokotów, Rembertów, Wilanów, Żoliborz,
Ursus, Włochy
obsługa rodzin zastępczych w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków

wydawanie zaświadczeń o umieszczeniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia dobry start (300+)

wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską


Sabina Smoleńska
Pokój nr 46
tel. 22 697 02 82

sabina.smolenska@wcpr.pl
Dzielnice: Targówek, Śródmieście, Ursynów, Bemowo,
Bielany
(A-N)
obsługa rodzin zastępczych w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków

wydawanie zaświadczeń o umieszczeniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia dobry start (300+)

wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską


Magdalena Śledź
Pokój nr 46
tel. 22 697 02 81

magdalena.sledz@wcpr.pl
Dzielnice: Białołęka, Wawer, Ochota, Praga Południe, Wesoła,
Bielany (O-Z)

obsługa rodzin zastępczych w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków

wydawanie zaświadczeń o umieszczeniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia dobry start (300+)

wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską


Ewa Krzyżanowska
pokój nr 214
tel. 22 697 02 59
ewa.krzyzanowska@wcpr.pl

obsługa rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w zakresie przysługujących świadczeń


Agnieszka Skowrońska
pokój nr 214
tel. 22 697 02 59

agnieszka.skowronska@wcpr.pl
obsługa rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w zakresie przysługujących świadczeń

wydawanie zaświadczeń o umieszczeniu dzieci w zawodowej pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia dobry start (300+)

przyznawanie pomocy finansowej w ramach indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców


Monika Spilaszek
pokój nr 214
tel. 22 697 02 59

monika.spilaszek@wcpr.pl
obsługa rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w zakresie przysługujących świadczeń

wydawanie zaświadczeń o umieszczeniu dzieci w zawodowej pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia dobry start (300+)

przyznawanie pomocy finansowej w ramach indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców


Kamila Czerwińska
Pokój nr 46
tel. 22 697 02 92

kamila.czerwinska@wcpr.pl

prowadzenie spraw w zakresie przyznawania świadczeń osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą


Mariola Zaremba
Pokój nr 46
tel. 22 697 02 93

mariola.zaremba@wcpr.pl
prowadzenie spraw w zakresie przyznawania świadczeń osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą


Katarzyna Wrzosek-Żurawska
Pokój nr 46
tel. 22 697 02 70

katarzyna.wrzosek-zurawska@wcpr.pl
prowadzenie spraw związanych z postępowaniem alimentacyjnym na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej


Katarzyna Pieckowska
Pokój nr 46
tel. 22 697 02 91

katarzyna.pieckowska@wcpr.pl
prowadzenie spraw związanych z postępowaniem alimentacyjnym na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej