Z kim współpracujemy

1. Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi
i Kobiet w Ciąży "Etezja".

2. Domy Pomocy Społecznej.

3. Warszawski Ośrodek
Interwencji Kryzysowej.

4. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.