Pracownicy II Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Pracownicy II Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Zjednoczenia 34

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów, Bielany i Żoliborz.

Dorota Majewska
Kierownik II Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Pokój Nr 215
tel: 22 697 02 02
dorota.majewska@wcpr.pl
Zadania związane z kierowniem Działem

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Pokój Nr 210

Bożena Gosk
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 32
bozena.gosk@wcpr.pl

Katarzyna Iwińska
dyżur w WCPR – wtorek
tel: 22 697 02 25
katarzyna.iwinska@wcpr.pl

Monika Karwowska
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 32
monika.karwowska@wcpr.pl

Joanna Komarewska-Bajger
dyżur w WCPR – środa
tel: 22 697 02 31
joanna.komarewska-bajger@wcpr.pl

Maria Wilanowska
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 25
maria.wilanowska@wcpr.pl

Aneta Woźniak
dyżur w WCPR – środa
tel: 22 697 02 32
aneta.wozniak@wcpr.pl

Monika Szyduk
dyżur w WCPR – piątek
tel: 22 697 02 29
monika.szyduk@wcpr.pl

Agnieszka Zozulińska
dyżur w WCPR – wtorek
tel: 22 697 02 32
agnieszka.zozulinska@wcpr.pl

Pokój Nr 217

Joanna Kierzkowska
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 08
joanna.kierzkowska@wcpr.pl

Anna Chłodnicka
dyżur w WCPR – wtorek
tel: 22 697 02 07
anna.chlodnicka@wcpr.pl

Natalia Dederko
dyżur w WCPR – środa
tel: 22 697 02 07
natalia.dederko@wcpr.pl@wcpr.pl

Małgorzata Gądek
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 07
malgorzata.gadek@wcpr.pl

Magdalena Lipska
dyżur w WCPR – piątek
tel: 22 697 02 09
magdalena.lipska@wcpr.pl