Pracownicy II Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Zjednoczenia 34


koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów, Bielany, Żoliborz

Dorota Majewska
p.o. Kierownika II Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Pokój Nr 215
tel: 22 697 02 02
dorota.majewska@wcpr.pl

Zadania związane z kierowniem Działem 


Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Pokój Nr 210
 

Bożena Gosk
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 32
bozena.gosk@wcpr.pl

Katarzyna Iwińska
dyżur w WCPR – wtorek
tel: 22 697 02 25
katarzyna.iwinska@wcpr.pl

Monika Karwowska
dyżur w WCPR czwartek
tel: 22 697 02 32
monika.karwowska@wcpr.pl

Joanna Komarewska-Bajger
dyżur w WCPR – piątek
tel: 22 697 02 31
joanna.komarewska-bajger@wcpr.pl

Marta Verjans
dyżur w WCPR – piątek
tel: 22 697 02 29
marta.verjans@wcpr.pl

Maria Wilanowska
dyżur w WCPR poniedziałek
tel: 22 697 02 25
maria.wilanowska@wcpr.pl

Aneta Woźniak
dyżur w WCPR – środa
tel: 22 697 02 32
aneta.wozniak@wcpr.pl

Michał Zieliński
dyżur w WCPR – środa
tel: 22 697 02 31
michal.zielinski@wcpr.pl

Agnieszka Zozulińska
dyżur w WCPR wtorek
tel: 22 697 02 32
agnieszka.zozulinska@wcpr.pl


Pokój Nr 217

Anna Bobowska

dyżur w WCPRczwartek
tel: 22 697 02 08
anna.bobowska@wcpr.pl

Anna Chłodnicka
dyżur w WCPRwtorek
tel: 22 697 02 07
anna.chlodnicka@wcpr.pl

Natalia Dederko
dyżur w WCPRśroda
tel: 22 697 02 07
natalia.dederko@wcpr.pl@wcpr.pl

Małgorzata Gądek
dyżur w WCPRponiedziałek
tel: 22 697 02 07
malgorzata.gadek@wcpr.pl

Magdalena Juszczyk
dyżur w WCPR – piątek
tel: 22 697 02 09
magdalena.juszczyk@wcpr.pl