Pracownicy II Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Zjednoczenia 34


koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów, Bielany, Żoliborz

Joanna Kotlarska
Kierownik II Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Pokój Nr 215
tel: 22 697 02 02
joanna.kotlarska@wcpr.pl

Zadania związane z kierowniem Działem 


Pokój Nr 210

Maria Wilanowska

dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 25
maria.wilanowska@wcpr.pl

Bożena Gosk
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 32
bozena.gosk@wcpr.pl

Hanna Przybińska
dyżur w WCPR – środa
tel: 22 697 02 25
hanna.przybinska@wcpr.pl

Joanna Komarewska-Bajger
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 31
joanna.komarewska-bajger@wcpr.pl

Daniel Loda
dyżur w WCPR piątek
tel: 22 697 02 29
daniel.loda@wcpr.pl

Agnieszka Zozulińska
dyżur w WCPR wtorek
tel: 22 697 02 32
agnieszka.zozulinska@wcpr.pl

Michał Zieliński
dyżur w WCPR – środa
tel: 22 697 02 31
michal.zielinski@wcpr.pl

Monika Karwowska
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 32
monika.karwowska@wcpr.pl

Katarzyna Iwińska
dyżur w WCPR – wtorek
tel: 22 697 02 25
katarzyna.iwinska@wcpr.pl


Pokój Nr 217

Anna Maciejewska

dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 07
anna.maciejewska@wcpr.pl

Anna Chłodnicka
dyżur w WCPRwtorek
tel: 22 697 02 07
anna.chlodnicka@wcpr.pl

Magdalena Lipska
dyżur w WCPRpiątek
tel: 22 697 02 08
magdalena.lipska@wcpr.pl

Anna Poleganow
dyżur w WCPR – środa
tel: 22 697 02 08
anna.poleganow@wcpr.pl

Małgorzata Tuzińska
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 09
malgorzata.tuzinska@wcpr.pl