Pracownicy Działu Finansów i Księgowości

ul. Lipińska 2


Anna Bieniak
Kierownik Działu, 
Zastępca Głównego Księgowego  
pokój nr 312
tel. 22 599 71 66
anna.bieniak@wcpr.pl

Zadania związane z kierowaniem Działem


Barbara Doner
Pokój nr 310
tel. 22 599 71 79
barbara.doner@wcpr.pl

obsługa księgowa projektów współfinansowanych ze środków europejskich, obsługa księgowa WCPR


Małgorzata Szarek
Pokój nr 311
tel. 22 599 71 77
malgorzata.szarek@wcpr.pl

obsługa księgowa WCPR


Krystyna Jaworska
Pokój nr 310
tel. 22 599 71 78
krystyna.jaworska@wcpr.pl

obsługa księgowa placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego


Weronika Szczepańska
Pokój nr 310
tel. 22 599 71 74
weronika.szczepanska@wcpr.pl

obsługa księgowa środków PFRON


Aleksandra Malczyk
Pokój nr 305
tel. 22 599 71 46
aleksandra.malczyk@wcpr.pl

obsługa księgowa WCPR


Elżbieta Pianka
Pokój nr 311
tel. 22 599 71 77
elzbieta.pianka@wcpr.pl

obsługa księgowa WCPR


Marta Kubusiak
pokój 311
tel. 22 599 71 87
marta.kubusiak@wcpr.pl

obsługa księgowa WCPR


Kamilla Getka
pokój 310
tel. 22 599 71 76
kamilla.getka@wcpr.pl

obsługa księgowa WCPR