Pracownicy Działu Finansów i Księgowości

ul. Lipińska 2

Anna Bieniak
Kierownik Działu, Zastępca Głównego Księgowego  
pokój nr 216
tel. 22 599 71 66
anna.bieniak@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem

Kamilla Getka
pokój 205
tel. 22 599 71 76
kamilla.getka@wcpr.pl
obsługa księgowa WCPR

Sylwia Gręźlik
Pokój nr 205
tel. 22 599 71 46
sylwia.grezlik1@wcpr.pl
obsługa księgowa WCPR

Elżbieta Pianka
Pokój nr 211
tel. 22 599 71 77
elzbieta.pianka@wcpr.pl
obsługa księgowa WCPR

Marta Kubusiak
pokój 211
tel. 22 599 71 87
marta.kubusiak@wcpr.pl
obsługa księgowa WCPR

Weronika Szczepańska
Pokój nr 210
tel. 22 599 71 74
weronika.szczepanska@wcpr.pl
obsługa księgowa środków PFRON

Przemysław Nowak
Pokój nr 210
tel. 22 599 71 85
przemyslaw.nowak@wcpr.pl
obsługa księgowa WCPR

Joanna Gągolewska
Pokój nr 215
tel. 22 599 71 52
joanna.gagolewska@wcpr.pl
obsługa księgowa WCPR

Izabela Piorun-Włodarczyk
Pokój nr 215
tel. 22 599 71 71
izabela.piorun-włodarczyk@wcpr.pl
obsługa księgowa WCPR

Edyta Sierawska
Pokój nr 214
tel. 22 599 71 78
edyta.sierawska@wcpr.pl
obsługa księgowa WCPR

Hanna Majewska
Pokój nr 214
tel. 22 599 71 95
hanna.majewska@wcpr.pl
obsługa księgowa WCPR