Rodzice dzieci w pieczy zastępczej

  • preferowany jest kontakt telefoniczny (22 599 71 53, 22 599 71 89) lub e-mailowy;
  • kontakt osobisty zalecany jest jedynie w uzasadnionych przypadkach po uprzednim umówieniu się z pracownikiem na konkretny dzień od poniedziałku do piątku w godz. 10-12.