Rodzice dzieci w pieczy zastępczej

  • kontakt telefoniczny (22 599 71 62, 22 599 71 53, 22 599 71 89),
  • kontakt osobisty po uprzednim umówieniu się z pracownikiem na konkretny dzień od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.