Pracownicy Działu ds. Kontroli

ul. Lipińska 2

Joanna Kotlarska
Kierownik Działu
Pokój nr 115
tel.22 599 71 61

nadzór nad pracą Zespołu, przeprowadzanie, a także bezpośredni nadzór i uczestnictwo w prowadzonych postępowaniach dotyczących kontroli nadzorowanych jednostek – domów pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej oraz rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych; prowadzących rodzinne domy dziecka

Michał Zieliński
Pokój nr 1
tel. 22 599 71 57
michal.zielinski@wcpr.pl

sprawowanie kontroli zadań merytorycznych realizowanych w formie pieczy zastępczej przez rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz w jednostkach nadzorowanych – domach pomocy społecznej i ośrodkach interwencji kryzysowej

Justyna Czapigo
Pokój nr 1
tel. 22 599 71 57
justyna.czapigo@wcpr.pl

sprawowanie kontroli zadań merytorycznych realizowanych w formie pieczy zastępczej przez rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz w jednostkach nadzorowanych – domach pomocy społecznej i ośrodkach interwencji kryzysowej

Anna Węgrzynek
Pokój nr 1
tel. 22 599 71 57
anna.wegrzynek@wcpr.pl

sprawowanie kontroli w jednostkch nadzorowanych - domach pomocy społecznej i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz zadań meytorycznych realizowanych w formie pieczy zastępczej przez rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze

Beata Zbieć
Pokój nr 1
tel. 22 599 71 57
beata.zbiec@wcpr.pl

sprawowanie kontroli zadań merytorycznych realizowanych w formie pieczy zastępczej przez rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz w jednostkach nadzorowanych – domach pomocy społecznej i ośrodkach interwencji kryzysowej

Katarzyna Bonik
Pokój nr 1
tel. 22 599 71 57
katarzyna.bonik@wcpr.pl

sprawowanie kontroli zadań merytorycznych realizowanych w formie pieczy zastępczej przez rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz w jednostkach nadzorowanych – domach pomocy społecznej i ośrodkach interwencji kryzysowej

Agnieszka Zięba
Pokój nr 1
tel. 22 599 71 57
agnieszka.zieba@wcpr.pl

sprawowanie kontroli zadań merytorycznych realizowanych w formie pieczy zastępczej przez rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz w jednostkach nadzorowanych – domach pomocy społecznej i ośrodkach interwencji kryzysowej