Pracownicy Zespołu ds. Kontroli

ul. Lipińska 2
 


Joanna Kotlarska
Kierownik Zespołu
Pokój nr 1
tel.22 599 71 61

nadzór nad pracą Zespołu, przeprowadzanie, a także bezpośredni nadzór i uczestnictwo w prowadzonych postępowaniach dotyczących kontroli nadzorowanych jednostek – domów pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej oraz rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych; prowadzących rodzinne domy dziecka


Justyna Małyszko
Pokój nr 1
tel. 22 599 71 57
justyna.malyszko@wcpr.pl

sprawowanie kontroli zadań merytorycznych realizowanych w formie pieczy zastępczej przez rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz w jednostkach nadzorowanych – domach pomocy społecznej i ośrodkach interwencji kryzysowej


Justyna Czapigo
Pokój nr 1
tel. 22 599 71 57
justyna.czapigo@wcpr.pl

sprawowanie kontroli zadań merytorycznych realizowanych w formie pieczy zastępczej przez rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz w jednostkach nadzorowanych – domach pomocy społecznej i ośrodkach interwencji kryzysowej


Anna Węgrzynek
Pokój nr 1
tel. 22 599 71 57
anna.wegrzynek@wcpr.pl

sprawowanie kontroli w jednostkch nadzorowanych - domach pomocy społecznej i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz zadań meytorycznych realizowanych        w formie pieczy zastępczej przez rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze