PIKON

UWAGA!!! Czasowa zmiana godzin pracy Biura PIKON.
Ze względów organizacyjnych w miesiącu październiku Biuro PIKON będzie czynne w dni robocze w godzinach 10:00-18:00.
Za zmiany przepraszamy!

 

Uwaga!
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, realizowanych w naszym Biurze.
W miesiącu pażdzierniku dyżury naszego eksperta odbywać się będą w poniedziałki:

21 oraz 28 października w godzinach 11:00-16:00;

W miesiącu październiku w naszym Biurze odbędzie się także dyżur pracownika Urzędu Skarbowego, który zaplanowany jest na dzień 21 października (poniedziałek) w godzinach 14:00-16:00;

Zapraszamy!!!


Witamy w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON)

PIKON jest zadaniem realizowanym na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie m.st. Warszawy, które w związku z napotykanymi na co dzień trudnościami, wymagają szeroko rozumianego wsparcia w zakresie informacyjnym, doradczym lub bezpośredniego dostępu do dedykowanej im oferty instytucji oraz podmiotów funkcjonujących na terenie stolicy.

Realizacja zadania PIKON prowadzona jest przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie przy Al. Solidarności 93.

Do głównych założeń realizacji zadania należy:

  • określenie oferty w zakresie wsparcia mieszkających na terenie m.st. Warszawy osób z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie i prowadzenie bazy wiedzy na temat oferty oraz kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, instytucji i podmiotów działających na rzecz mieszkańców stolicy;
  • przybliżenie osobom z niepełnosprawnościami oraz ich środowisku działań podejmowanych przez warszawskie instytucje, organizacje i podmioty, które mają na celu wsparcie tych osób w codziennym funkcjonowaniu na każdym etapie życia;
  • określenie potencjału i faktycznych działań instytucji i podmiotów współpracujących z PIKON oraz skorelowanie ich oferty z niezaspokojonymi potrzebami szeroko rozumianego warszawskiego środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz działających na jego rzecz podmiotów, w celu optymalizacji wsparcia.

Zapraszamy do korzystania z usług i oferty PIKON poprzez wizytę osobistą w naszej siedzibie lub poprzez kontakt drogą elektroniczną.