PIKON

UWAGA!!!
Ze względów organizacyjnych w dniu 18 listopada (poniedziałek) Biuro PIKON będzie czynne w godzinach 10:00-18:00.
W pozostałe dni robocze (do dnia 22 listopada) Biuro PIKON czynne będzie w stałych godzinach pracy, tj. 8:00-20:00.
Za zmiany przepraszamy!

 

Uwaga!
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, realizowanych w naszym Biurze.
Najbliższe dyżury naszego eksperta odbędą się
w poniedziałki: 18 listopada w godzinach 11:00-16:00 oraz 25 listopada w godzinach 11:00-17:00;

W dniu 20 listopada (środa) w godzinach 14:00-16:00 oferujemy możliwości indywidualnych konsultacji z pracownikiem Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa".

Zapraszamy!!!


Witamy w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON)

PIKON jest zadaniem realizowanym na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie m.st. Warszawy, które w związku z napotykanymi na co dzień trudnościami, wymagają szeroko rozumianego wsparcia w zakresie informacyjnym, doradczym lub bezpośredniego dostępu do dedykowanej im oferty instytucji oraz podmiotów funkcjonujących na terenie stolicy.

Realizacja zadania PIKON prowadzona jest przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie przy Al. Solidarności 93.

Do głównych założeń realizacji zadania należy:

  • określenie oferty w zakresie wsparcia mieszkających na terenie m.st. Warszawy osób z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie i prowadzenie bazy wiedzy na temat oferty oraz kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, instytucji i podmiotów działających na rzecz mieszkańców stolicy;
  • przybliżenie osobom z niepełnosprawnościami oraz ich środowisku działań podejmowanych przez warszawskie instytucje, organizacje i podmioty, które mają na celu wsparcie tych osób w codziennym funkcjonowaniu na każdym etapie życia;
  • określenie potencjału i faktycznych działań instytucji i podmiotów współpracujących z PIKON oraz skorelowanie ich oferty z niezaspokojonymi potrzebami szeroko rozumianego warszawskiego środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz działających na jego rzecz podmiotów, w celu optymalizacji wsparcia.

Zapraszamy do korzystania z usług i oferty PIKON poprzez wizytę osobistą w naszej siedzibie lub poprzez kontakt drogą elektroniczną.