Pracownicy Działu Administracji

ul. Lipińska 2


Magdalena Woźniak
p.o. Kierownika Działu
Pokój 114
tel. 22 599 71 17
magdalena.wozniak@wcpr.pl

Zadania związane z kierowaniem Działu


Jarosław Mazur
Pokój 114
tel. 22 599 71 15

jaroslaw.mazur@wcpr.pl

Kierowca


Dorota Lustyk
Pokój 114
tel. 22 599 71 16

dorota.lustyk@wcpr.pl

Bezpośrednia obsługa administracyjna pracowników


Edyta Ruratowska
Pokój 114
tel. 22 599 71 15

edyta.ruratowska@wcpr.pl

Bezpośrednia obsługa administracyjna pracowników


Ewa Skudlarska
pokój 101
tel. 22 599 71 00

ewa.skudlarska@wcpr.pl
kancelaria@wcpr.pl

Kancelaria


Magdalena Melon
pokój 101
tel. 22 599 71 27

magdalena.melon@wcpr.pl

Kancelaria


Grzegorz Maraszek
pokój 101
tel. 22 599 71 27

grzegorz.maraszek@wcpr.pl

Kancelaria


Anna Łuszczak
pokój 117
tel. 22 599 71 08

anna.luszczak@wcpr.pl

Archiwum


Beata Kolberg
pokój 117
tel. 22 599 71 08

beata.kolberg@wcpr.pl

Archiwum


Marek Wróblewski
pokój 117
tel. 22 599 71 08

marek.wroblewski@wcpr.pl

Archiwum


Joanna Konatowska
pokój nr 219

tel.  22 599 71 20
joanna.konatowska@wcpr.pl

Prowadzenie sekretariatu w lokalizacji przy ul. Lipińskiej 2


Renata Przybytniak
pokój 40
tel. 22 509 71 47
renata.przybytniak@wcpr.pl
Prowadzenie sekretariatu w lokalizacji przy ul. Andersa 5

Elżbieta Podniesińska
Pokój 2

tel. 22 697 02 50
elzbieta.podniesinska@wcpr.pl

Prowadzenie sekretariatu w lokalizacji przy al. Zjednoczenia 34