Pracownicy Działu Administracji

ul. Lipińska 2

Magdalena Woźniak
Kierownik Działu
Pokój 17
tel. 22 599 71 17
magdalena.wozniak@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działu

Jarosław Mazur
Pokój 16
tel. 609 138 881
jaroslaw.mazur@wcpr.pl
Kierowca

Anna Jeleń
Pokój 18
tel. 22 599 71 15
anna.jelen@wcpr.pl
Bezpośrednia obsługa administracyjna pracowników

Monika Czapska
Pokój 20
tel. 22 599 71 16
monika.czapska@wcpr.pl
Bezpośrednia obsługa administracyjna pracowników

Grzegorz Maraszek
pokój 20
tel. 22 599 71 94
grzegorz.maraszek@wcpr.pl
Bezpośrednia obsługa administracyjna pracowników

Anna Kierzkowska
pokój 21
tel. 22 599 71 00
anna.kierzkowska@wcpr.pl
kancelaria@wcpr.pl
Kancelaria

Małgorzata Chojnacka
pokój 21
tel. 22 599 71 27
malgorzata.chojnacka@wcpr.pl
Kancelaria

Agata Tomaszewska
pokój 21
tel. 22 599 71 27
agata.tomaszewska@wcpr.pl
Kancelaria

Beata Kolberg
pokój 19 i 42 (Nowogrodzka 75)
tel. 22 599 71 08
22 629 21 72
beata.kolberg@wcpr.pl
Archiwum

Marek Wróblewski
pokój 19 i 42 (Nowogrodzka 75)
tel. 22 599 71 08
22 629 21 72
marek.wroblewski@wcpr.pl
Archiwum

Joanna Konatowska
pokój 117
tel. 22 599 71 20
joanna.konatowska@wcpr.pl
sekretariat@wcpr.pl
Prowadzenie sekretariatu w lokalizacji przy ul. Lipińska 2

Elżbieta Podniesińska
pokój 40
tel. 22 509 71 47
elzbieta.podniesinska@wcpr.pl
scon@wcpr.pl
Prowadzenie sekretariatu w lokalizacji przy ul. Andersa 5

Anna Mazur
Pokój 2
tel. 22 697 02 50
anna.mazur@wcpr.pl
sekretariat.piecza@wcpr.pl
Prowadzenie sekretariatu w lokalizacji przy al. Zjednoczenia 34

Dorota Ciebielska
Pokój 2
tel. 22 697 02 50
dorota.ciebielska@wcpr.pl
Pomoc administracyjna

Piotr Jasiński
Pokój nr 16
tel: 22 599 71 63
piotr.jasinski@wcpr.pl
Administrowanie nieruchomościami

Paweł Królikowski
Pokój nr 16
tel: 22 599 71 39
pawel.krolikowski@wcpr.pl
Administrowanie nieruchomościami

Marek Wojtczak
Pokój nr 16
tel: 22 599 71 96
marek.wojtczak@wcpr.pl
Administrowanie nieruchomościami

Robert Stokowski
Pokój nr 16
tel. 22 599 71 05
robert.stokowski@wcpr.pl
Administrowanie nieruchomościami