Pracownicy Działu Administracji

ul. Lipińska 2


Magdalena Woźniak
Kierownik Działu
Pokój 17
tel. 22 599 71 17
magdalena.wozniak@wcpr.pl

Zadania związane z kierowaniem Działu


Jarosław Mazur
Pokój 14
tel. 22 599 71 15

jaroslaw.mazur@wcpr.pl

Kierowca


Edyta Ruratowska
Pokój 20
tel. 22 599 71 15

edyta.ruratowska@wcpr.pl

Bezpośrednia obsługa administracyjna pracowników


Agnieszka Wasilewska
Pokój 20
tel. 22 599 71 15

agnieszka.wasilewska@wcpr.pl

Bezpośrednia obsługa administracyjna pracowników

Joanna Konatowska
pokój 21
tel. 22 599 71 27

joanna.konatowska@wcpr.pl
kancelaria@wcpr.pl

Kancelaria


Magdalena Melon
pokój 21
tel. 22 599 71 27

magdalena.melon@wcpr.pl

Kancelaria


Grzegorz Maraszek
pokój 21
tel. 22 599 71 00

grzegorz.maraszek@wcpr.pl

Kancelaria


Anna Łuszczak
Nowogrodzka 75
tel. 22 629 21 72

anna.luszczak@wcpr.pl

Archiwum


Beata Kolberg
pokój 19
tel. 22 599 71 08

beata.kolberg@wcpr.pl

Archiwum


Marek Wróblewski
pokój 19
tel. 22 599 71 08

marek.wroblewski@wcpr.pl

Archiwum


Anna Mazur
pokój 219
tel. 22 599 71 20
anna.mazur@wcpr.pl
Prowadzenie sekretariatu w lokalizacji przy ul. Lipińska 2


Elżbieta Podniesińska
pokój 40
tel. 22 509 71 47
elzbieta.podniesinska@wcpr.pl
Prowadzenie sekretariatu w lokalizacji przy ul. Andersa 5Pokój 2
tel. 22 697 02 50

Prowadzenie sekretariatu w lokalizacji przy al. Zjednoczenia 34


Piotr Jasiński
Pokój nr 114
tel: 22 599 71 63
piotr.jasinski@wcpr.pl

Administrowanie nieruchomościami


Paweł Królikowski
Pokój nr 114
tel: 22 599 71 39
pawel.krolikowski@wcpr.pl

Administrowanie nieruchomościami


Marek Wojtczak
Pokój nr 114
tel: 22 599 71 96
marek.wojtczak@wcpr.pl

Administrowanie nieruchomościami