Pracownicy Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych

ul. Andersa 5


Anna Gołąbek
Kierownik Działu
tel. 22 509 71 47
anna.golabek@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Urszula Kujawska
Zastępca Kierownika Działu
tel. 22 509 71 47
urszula.kujawska@wcpr.pl
Program Aktywny samorząd Moduł I, Moduł II
Program Wyrównywanie różnic między regionami III
Sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych


Magdalena Kostrowiecka-Kowalczuk
tel. 22 509 71 04
magdalena.kowalczuk@wcpr.pl
Obsługa interesanta
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C2


Anna Łyko
tel. 22 509 71 04
anna.lyko@wcpr.pl

Obsługa interesanta
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B2


Katarzyna Szczepańska
tel. 22 509 71 06
katarzyna.szczepanska@wcpr.pl

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
Zajęcia klubowe WTZ


Magdalena Kamola
tel. 22 509 71 07
magdalena.kamola@wcpr.pl

Program Aktywny samorząd moduł II


Anna Sokół
tel. 22 509 71 08
anna.sokol@wcpr.pl

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się
Dofinansowanie do usług tłumacza PJM oraz kosztów utrzymania psa asystującego


Bożena Wydrzycka
tel. 22 509 71 09
bozena.wydrzycka@wcpr.pl

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania C3 oraz C4


Izabela Krzewniak
tel. 22 509 71 10
izabela.krzewniak@wcpr.pl

Program Aktywny samorząd moduł II


Magdalena Spodarzewska
tel. 22 509 71 11
magdalena.spodarzewska@wcpr.pl

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania A1 oraz A4


Anna Rauba-Maciszewska
tel. 22 509 71 12
anna.rauba-maciszewska@wcpr.pl

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych


Marzena Wiśniewska
tel. 22 509 71 13
marzena.wisniewska@wcpr.pl

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Program Aktywny samorząd Moduł I obszar D


Aldona Taradejna
tel. 22 509 71 14
aldona.taradejna@wcpr.pl

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C5


Agnieszka Czerniak
tel. 661 439 072
agnieszka.czerniak@wcpr.pl

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (al. "Solidarności" 93)


Michał Dąbek
tel. 22 509 71 15
tel. 661 439 072
michal.dabek@wcpr.pl

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (al. "Solidarności" 93)
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania A2 oraz A3


Michał Mazur
michal.mazur@wcpr.pl

Kierownik Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ul. 11 Listopada 15B)


Izabela Zabielska
tel. 22 509 71 15
preferowany kontakt drogą elektroniczną: izabela.zabielska@wcpr.pl

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ul. 11 Listopada 15B)
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania B1, B3 oraz B4


Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, od stycznia 2019 r. wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników merytorycznych SCON. Bez zmian do Państwa  dyspozycji  pozostają  pracownicy  kancelarii. Wnioski i inne dokumenty można złożyć oraz uzyskać informację w kancelarii w poniedziałki od godz. 8 do godz.18, w pozostałe dni od godz. 8 do godz.16.