Pracownicy Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Punkt przyjmowania wniosków i bezpośredniej obsługi interesanta
ul. Andersa 5; 00-147 Warszawa


Anna Gołąbek
Kierownik Działu
tel. 22 509 71 47
anna.golabek@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Urszula Kujawska-Jakubczak
Zastępca Kierownika Działu
tel. 22 252 73 33
urszula.kujawska-jakubczak@wcpr.pl
Koordynator Programu Aktywny samorząd Moduł I, Moduł II


Katarzyna Wrzosek-Żurawska
tel. 22 509 71 04
katarzyna.wrzosek-zurawska@wcpr.pl
Obsługa interesanta


Anna Łyko
tel. 22 509 71 04
anna.lyko@wcpr.pl
Obsługa interesanta
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania A2 oraz A3


Katarzyna Szczepańska
tel. 22 254 56 82
katarzyna.szczepanska@wcpr.pl
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
Zajęcia klubowe WTZ
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C2


Magdalena Kamola
tel. 22 119 80 67
magdalena.kamola@wcpr.pl
Program Aktywny samorząd moduł II


Anna Sokół
tel. 22 415 73 26
anna.sokol@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się
Dofinansowanie do usług tłumacza PJM oraz kosztów utrzymania psa asystującego
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B4


Dorota Fijałkowska
tel. 22 126 55 30
dorota.fijalkowska@wcpr.pl
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Urszula Zamarian
tel. 22 406 01 39
urszula.zamarian@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych


Magdalena Spodarzewska
tel. 22 409 78 15
magdalena.spodarzewska@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III


Anna Rauba-Maciszewska
tel. 22 404 17 98
anna.rauba-maciszewska@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B2


Izabela Krzewniak
tel. 22 400 59 46
izabela.krzewniak@wcpr.pl
Program Aktywny samorząd moduł II
Program Aktywny samorząd Moduł I obszar D


Aldona Taradejna
tel. 22 416 62 99
aldona.taradejna@wcpr.pl
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C5


Marta Kowalczyk
tel. 22 404 16 76
marta.kowalczyk@wcpr.pl
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B1


Agnieszka Czerniak
tel. 661 439 072
agnieszka.czerniak@wcpr.pl
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (al. "Solidarności" 93)
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania C3 oraz C4


Michał Dąbek
tel. 661 439 072
michal.dabek@wcpr.pl
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (al. "Solidarności" 93)
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C1


Magdalena Leszczyńska
tel. 887 566 930
tel. 22 463 84 21
magdalena.leszczynska@wcpr.pl
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (ul. 11 Listopada 15B)
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania A1, A3 oraz B3


Magdalena Kostrowiecka-Kowalczuk
magdalena.kostrowiecka-kowalczuk@wcpr.pl


W związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wnioski i inne dokumenty można złożyć w godzinacj pracy SCON (tj. w dni robocze w godzinach 08:00-16:00) do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu A. W sprawach tego wymagających w godzinach 08:00-15:45 dokumenty można złożyć także w Kancelarii przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej i szczególnego reżimu sanitarnego (wymóg zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku).