Pracownicy Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Uwaga. W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, chcąc usprawnić i przyspieszyć proces ich rozpatrywania, wzorem lat ubiegłych ponownie wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników merytorycznych Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym w środy pracownicy Działu nie podejmują przychodzących połączeń telefonicznych.

Bez zmian do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. Generała Andersa 5). Wnioski i inne dokumenty można złożyć oraz uzyskać informację w Kancelarii (stanowisko 4 lub 5) w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

Informacji ogólnych na temat dostępnych form i zakresu wsparcia udzielają pracownicy Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) przu Al. Solidarności 93, telefonicznie (tel. 661 439 072) lub drogą poczty elektronicznej (pikon@wcpr.pl).

Punkt przyjmowania wniosków i bezpośredniej obsługi interesanta
Kancelaria Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. Andersa 5; 00-147 Warszawa


Anna Gołąbek
Kierownik Działu
tel. 22 509 71 47
anna.golabek@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Urszula Kujawska-Jakubczak
Zastępca Kierownika Działu
tel. 22 252 73 33
urszula.kujawska-jakubczak@wcpr.pl
Koordynator Programu Aktywny samorząd Moduł I, Moduł II


Dorota Boguszewska
tel. 22 509 71 04
dorota.boguszewska@wcpr.pl
Obsługa interesanta


Anna Łyko
tel. 22 509 71 04
anna.lyko@wcpr.pl
Obsługa interesanta


Katarzyna Szczepańska
tel. 22 254 56 82
katarzyna.szczepanska@wcpr.pl
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
Zajęcia klubowe WTZ
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C2


Magdalena Podgórska
tel. 22 119 80 67
magdalena.podgorska@wcpr.pl
Program Aktywny samorząd moduł II


Anna Sokół
tel. 22 415 73 26
anna.sokol@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się
Dofinansowanie do usług tłumacza PJM oraz kosztów utrzymania psa asystującego
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B4


Dorota Fijałkowska
tel. 22 126 55 30
dorota.fijalkowska@wcpr.pl
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Urszula Zamarian
tel. 22 406 01 39
urszula.zamarian@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B1


Magdalena Spodarzewska
tel. 22 409 78 15
magdalena.spodarzewska@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych


Anna Rauba-Maciszewska
tel. 22 404 17 98
anna.rauba-maciszewska@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B2


Izabela Krzewniak
tel. 22 400 59 46
izabela.krzewniak@wcpr.pl
Program Aktywny samorząd moduł II
Program Aktywny samorząd Moduł I obszar D


Aldona Taradejna
tel. 22 416 62 99
aldona.taradejna@wcpr.pl
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C5


Marta Kowalczyk
tel. 22 404 16 76
marta.kowalczyk@wcpr.pl
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B1


Michał Dąbek
tel. 22 118 41 75
michal.dabek@wcpr.pl
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C1
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III


Agnieszka Czerniak
tel. 661 439 072
agnieszka.czerniak@wcpr.pl
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (al. "Solidarności" 93)
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania C3 oraz C4


Dorota Milewska
tel. 661 439 072
dorota.milewska@wcpr.pl
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (al. "Solidarności" 93)


Magdalena Leszczyńska
tel. 887 566 930
tel. 22 463 84 21
magdalena.leszczynska@wcpr.pl
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (ul. 11 Listopada 15B)
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania A1, A2, A3, A4 oraz B3


Magdalena Kostrowiecka-Kowalczuk
magdalena.kostrowiecka-kowalczuk@wcpr.pl


W związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych (SCON) realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wnioski i inne dokumenty można złożyć w godzinach pracy SCON, tj. w dni robocze w godzinach 08:00-16:00. Do Państwa dyspozycji pozostaje skrzynka podawcza znajdująca się przy wejściu A do budynku oraz Kancelaria SCON (stanowisko 4 lub 5). Ponownie uruchomiony został automatyczny system kolejkowy, bilety ("numerki") wydawane są do godziny 15:00. Nie gwarantujemy możliwości obsługi osób, które do godziny 15:00 nie pobiorą biletu w danym dniu roboczym.