Pracownicy Działu ds. Projektów


Tomasz Łaska

Kierownik Działu
tel. 22 599 71 60
tomasz.laska@wcpr.pl
 

Zespół projektu "Integracja i aktywizacja społeczna cudzoziemców w Warszawie" - ul. Lipińska 2


Katarzyna Litwiniuk

Specjalista ds. włączenia społecznego cudzoziemców
tel. 887 874 204
katarzyna.litwiniuk@wcpr.pl
 

Zofia Bieleszuk

Specjalista ds. włączenia społecznego cudzoziemców
tel. 887 876 571
zofia.bieleszuk@wcpr.pl
 

Paulina Krekora

Specjalista ds. włączenia społecznego cudzoziemców
tel. 887 876 568
paulina.krekora@wcpr.pl
 

Oksana Leskiv

Specjalista ds. włączenia społecznego cudzoziemców
tel. 887 870 002
oksana.leskiv@wcpr.pl
 

Zespół Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) - ul. 11 Listopada 15b


Anna Lutostańska

Koordynator merytoryczny
tel. 724 252 234
anna.lutostanska@wcpr.pl
 

Urszula Manista

Konsultant ds. włączenia społecznego
tel. 887 874 192
urszula.manista@wcpr.pl
 

Marzena Falc

Psycholog
tel. 724 252 235
marzena.falc@wcpr.pl
 

Patryk Skowroń

Psycholog
tel. 887 566 929
patryk.skowron@wcpr.pl