Pracownicy Działu ds. Projektów


Tomasz Łaska

Kierownik Działu
tel. 22 697 02 60
tomasz.laska@wcpr.pl
 
Zespół projektu "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"

Katarzyna Litwiniuk

Koordynator
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 874 204
katarzyna.litwiniuk@wcpr.pl

Zofia Bieleszuk

Pracownik socjalny
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 876 571
zofia.bieleszuk@wcpr.pl

Joanna Stryjczyk

Pracownik socjalny
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 876 572
joanna.stryjczyk@wcpr.pl

Paulina Krekora

Pracownik socjalny
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno zatrudnieniowej"
tel. +48 887 876 568
paulina.krekora@wcpr.pl

Wioleta Kalińska

Asystent cudzoziemców
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 876 584
wioleta.kalinska@wcpr.pl

Oksana Leskiv

Asystent cudzoziemców
w projekcie "Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej"
tel. +48 887 870 002
oksana.leskiv@wcpr.pl
 
Zespół Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI)

Anna Lutostańska

Koordynator merytoryczny
tel. +48 724 252 234
anna.lutostanska@wcpr.pl

Urszula Manista

Specjalista ds. monitoringu i wsparcia
tel. +48 887 874 192
urszula.manista@wcpr.pl

Marzena Falc

Psycholog
tel. +48 724 252 235
marzena.falc@wcpr.pl

Patryk Skowroń

Psycholog
tel. +48 887 566 929
patryk.skowron@wcpr.pl