Dział ds. Organizowania Wsparcia dla Cudzoziemców

Anna Poleganow
22 270 30 73
anna.poleganow@wcpr.pl
p.o. Kierownika Działu

Weronika Al-Khouri-Kępińska
22 270 30 21
weronika.al-khouri-kepinska@wcpr.pl
Inspektor ds. informowania o ofercie dla cudzoziemców

Anna Łuszczak
22 270 30 21
anna.luszczak@wcpr.pl
Konsultant ds. współpracy z partnerami zewnętrznymi

Agnieszka Skrzypek
22 270 30 21
agnieszka.skrzypek@wcpr.pl
Konsultant ds. nadzoru nad punktami pobytu długoterminowego

Alesia Nasirava
22 270 30 50
alesia.nasirava@wcpr.pl
Konsultant

Volodymyr Dziuba
22 270 90 97
volodymyr.dziuba@wcpr.pl
Konsultant

Tetiana Krapivkina
22 270 90 97
tetiana.krapivkina@wcpr.pl
Konsultant

Tamara Osinska
22 270 30 50
tamara.osinska@wcpr.pl
Konsultant

Nataliia Pasovyn
22 270 90 97
nataliia.pasovyn@wcpr.pl
Konsultant

Antanina Baranava
22 270 30 50
antanina.baranava@wcpr.pl
Konsultant

Anastasiia Oliinyk
22 270 30 50
anastasiia.oliinyk@wcpr.pl
Specjalista pracy z rodziną ds. opiekunów tymczasowych

Olha Pyrozhynska
22 210 30 50
olha.pyrozhynska@wcpr.pl
Opiekun
 

Iryna Karaibieda
22 270 30 50
iryna.karaibieda@wcpr.pl
Asystent w Punkcie Pobytu Długoterminowego VI Zespole "Wołoska-A"

Galyna Bakai
galyna.bakai@wcpr.pl
Asystent w Punkcie Pobytu Długoterminowego VI Zespole "Wołoska-A"

Anna Łyko
anna.lyko@wcpr.pl
Asystent w Punkcie Pobytu Długoterminowego III Zespole "Jana Pawła II"

Karine Hasanian
karine.hasanian@wcpr.pl
Psycholog w Punkcie Pobytu Długoterminowego VI Zespole "Wołoska-A"