Dział ds. Organizowania Wsparcia dla Cudzoziemców

Anna Poleganow
22 270 30 73
anna.poleganow@wcpr.pl
p.o. Kierownika Działu

 

Weronika Al-Khouri-Kępińska
22 270 30 21
weronika.al-khouri@wcpr.pl
Pracownik Działu

Jolanta Murawska
22 270 30 73
jolanta.murawska@wcpr.pl
Pracownik Działu

Anna Łuszczak
22 270 30 21
anna.luszczak@wcpr.pl
Pracownik Działu

Agnieszka Skrzypek
22 270 30 21
agnieszka.skrzypek@wcpr.pl
Pracownik Działu

Anna Łyko
anna.lyko@wcpr.pl
Pracownik Działu

Alesia Nasirava
alesia.nasirava@wcpr.pl
Pracownik Działu

Wiktoria Kurszyńska
wiktoria.kurszynska@wcpr.pl
Pracownik Działu

Yuliia Yadlovska
yuliia.yadlovska@wcpr.pl
Pracownik Działu

Iryna Karaibieda
iryna.karaibieda@wcpr.pl
Pracownik Działu