Kandydaci na rodzinę zastępczą

Co roku tysiące dzieci w Polsce zostaje umieszczonych w pieczy zastępczej. Jak możemy im pomóc?

baner reklamowy - piecza zastępcza

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.

Nie musisz od razu podjąć decyzji.

Pracownicy Działu Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej spotykają się z kandydatami, informują o zasadach procesu kwalifikacji, zapoznają z tematyką działania systemu pieczy zastępczej, odpowiadają na pytania i wyjaśniają wątpliwości.

Jeśli chcesz pełnić funkcję rodziny zastępczej i mieszkasz na terenie m. st. Warszawy, zgłoś się do nas. Wspólnie zastanowimy się, czy i jak ten pomysł można zrealizować.

Kontakt: Dział Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Jeśli mieszkasz na terenie innego powiatu skontaktuj się ze swoim organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - PCPR, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - MOPS lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie - MOPR). W zakładce baza adresowa organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej znajdziesz listy organizatorów z danego województwa i powiatu. Klikając na nazwę organizatora zostaniesz przeniesiony na jego stronę www.


Кандидати, які хочуть виконувати роль прийомної сім'ї

Що року тисячі дітей влаштовуюються в прийомних сім'ях. Яким чином ми можемо їм допомогти?

Варшавський Центр Допомоги Сім'ї шукає осіб, які хочуть виконувати роль прийомної сім'ї. 

Ви не мусите приймати рішення від разу.

Співробітники Відділу Спеціалізованої Підтримки та Навчання з метою виконання ролПрийомної Сім'ї зустрічаються з кандидатами, інформують про правила набору, ознайомлюють кандидатів з предметом діяльності системи прийомного виховання, відповідають на питання та розвіюють сумніви.

Якщо ви хочете виконувати роль прийомної сім'ї і проживаєте у Варшаві, завітайте до нас. Разом ми приймемо рішення,  як ця чи інша ідея може бути реалізована.

Контакт:  Відділ Спеціалізованої Підтримки та Навчання з метою виконання ролі Прийомної Сім'ї 

Якщо ви мешкаєте в іншому окрузі, будь ласка, зв'яжіться з організатором влаштування дітей у прийомних сім'ях (Повятовий Центр Допомоги Родині, Міський Осередок Соціальної допомоги - МОСД або Міський Осередок  допомоги сім'ї - МОДС). В закладці  адресна база організаторів прийомного виховання ви зможете знайти списки організаторів з конкретного воєводства і повіту. Клікаючи на назву організатора, ви потрапляєте на його сайт.