Pracownicy I Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Zjednoczenia 34

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych
z terenu Dzielnic: Śródmieście, Wola, Włochy, Bemowo, Ochota, Ursus

Hanna Przybińska
p.o. Kierownika I Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Pokój Nr 215
tel: 22 697 02 01
hanna.przybinska@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem

I Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Pokój Nr 209

Ewa Nowakiewicz
dyżur w WCPR – środa
tel. 22 697 02 22
ewa.nowakiewicz@wcpr.pl

Anna Słoniewska
dyżur w WCPR – czwartek
tel. 22 697 02 22
anna.sloniewska@wcpr.pl

Anna Sobocińska
dyżur w WCPR - poniedziałek
tel. 22 697 02 22
anna.sobocinska@wcpr.pl

Agnieszka Koniarz
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 22
agnieszka.koniarz@wcpr.pl

Natalia Choroś
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 23
natalia.choros@wcpr.pl

Pokój Nr 208

Agnieszka Radkowska
dyżur w WCPR – piątek
tel: 22 697 02 19
agnieszka.radkowska@wcpr.pl

Magdalena Walczak
dyżur w WCPR – wtorek
tel: 22 697 02 19
magdalena.walczak@wcpr.pl

Ewelina Tomaszewska
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 20
ewelina.tomaszewska@wcpr.pl

Pokój Nr 216

Marcin Bukowski
dyżur w WCPR – piątek
tel: 22 697 02 06
marcin.bukowski@wcpr.pl

Beata Lasota
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 05
beata.lasota@wcpr.pl

Urszula Lewandowska
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 04
urszula.lewandowska@wcpr.pl

Diana Ścigała
dyżur w WCPR – środa
tel: 22 697 02 05
diana.scigala@wcpr.pl

Monika Zalewska
dyżur w WCPR – wtorek
tel: 22 697 02 06
monika.zalewska@wcpr.pl