Pracownicy I Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Al. Zjednoczenia 34


koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Dzielnic: Śródmieście, Wola, Włochy, Bemowo, Ochota, Ursus

Hanna Przybińska
p.o. Kierownika I Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Pokój Nr 215 tel: 22 697 02 01

hanna.przybinska@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Pokój Nr 209

Katarzyna Bonik
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel. 22 697 02 22
katarzyna.bonik@wcpr.pl

Magdalena Łapińska
dyżur w WCPR – wtorek
tel. 22 697 02 24
magdalena.lapinska@wcpr.pl

Ewa Nowakiewicz
dyżur w WCPR – środa
tel. 22 697 02 22
ewa.nowakiewicz@wcpr.pl

Anna Słoniewska
dyżur w WCPR – czwartek
tel. 22 697 02 23
anna.sloniewska@wcpr.pl

Anna Szugzda-Baran
dyżur w WCPR piątek
tel. 22 697 02 23
anna.szugzda-baran@wcpr.pl


Pokój Nr 208

Joanna Dusińska
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 21
joanna.dusinska@wcpr.pl

Lucyna Hnatio
dyżur w WCPR środa
tel: 22 697 02 21
lucyna.hnatio@wcpr.pl

Joanna Naumczyk-Derylak
dyżur w WCPR – wtorek
tel: 22 697 02 21
joanna.naumczyk-derylak@wcpr.pl

Agnieszka Radkowska
dyżur w WCPR – piątek 
tel: 22 697 02 20
agnieszka.radkowska@wcpr.pl


Pokój Nr 216

Marcin Bukowski
dyżur w WCPR – piątek
tel: 22 697 02 05
marcin.bukowski@wcpr.pl

Beata Lasota
dyżur w WCPRczwartek
tel: 22 697 02 05
beata.lasota

Urszula Lewandowska
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 06
urszula.lewandowska@wcpr.pl

Diana Ścigała
dyżur w WCPR środa
tel: 22 697 02 04
diana.scigala@wcpr.pl

Monika Zalewska
dyżur w WCPR wtorek
tel: 22 697 02 04
monika.zalewska@wcpr.pl