Projekty unijne

Projekty społeczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizujemy od 2008 roku. Działania projektowe mają na celu rozszerzać ofertę pomocową o dodatkowe formy wsparcia dla osób korzystających z usług Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Z tego względu dotychczas realizowane projekty były kierowane do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, cudzoziemców z ochroną międzynarodową, rodzin zastępczych oraz osób z niepełnosprawnościami.

W menu po lewej stronie zamieszamy więcej informacji na temat projektów, które są obecnie realizowane oraz zakończone.