Projekty unijne

Projekty społeczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizujemy od 2008 roku. Działania projektowe mają na celu rozszerzać ofertę pomocową o dodatkowe formy wsparcia dla osób korzystających z usług Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Z tego względu w naszych projektach proponujemy wsparcie dla rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, cudzoziemców z ochroną międzynarodową lub osób z niepełnosprawnościami.

W menu po lewej stronie zamieszamy więcej informacji o naszych działaniach projektowych.