Projekty unijne

- preferowany jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Informacje można uzyskać telefonując:

 - działania projektowe dla rodzin zastępczych – tel. 887 874 204

- działania projektowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – tel.  887 876 571, 887 876 572

- działania projektowe dla cudzoziemców z ochroną międzynarodową – tel. 887 876 569
 

 

Projekty społeczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizujemy od 2008 roku. Działania projektowe mają na celu rozszerzać ofertę pomocową o dodatkowe formy wsparcia dla osób korzystających z usług Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Z tego względu dotychczas realizowane projekty były kierowane do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, cudzoziemców z ochroną międzynarodową, rodzin zastępczych oraz osób z niepełnosprawnościami.

W menu po lewej stronie zamieszamy więcej informacji na temat projektów aktualnie realizowanych oraz zakończonych.