Projekty unijne

- preferowany jest kontakt telefoniczny, e-mailowy.

Informacje można uzyskać telefonując:

 - działania projektowe dla rodzin zastępczych – tel. 887 874 204

- działania projektowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – tel.  887 876 571, 887 876 572

- działania projektowe dla cudzoziemców z ochroną międzynarodową – tel. 887 874 191
 

- kontakt osobisty zalecany jest  jedynie w uzasadnionych przypadkach po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem na konkretny dzień.

 

Projekty społeczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizujemy od 2008 roku. Działania projektowe mają na celu rozszerzać ofertę pomocową o dodatkowe formy wsparcia dla osób korzystających z usług Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Z tego względu dotychczas realizowane projekty były kierowane do usamodzielnianych wychowankowów pieczy zastępczej, cudzoziemców z ochroną międzynarodową, rodzin zastępczych oraz osób z niepełnosprawnościami. Za planowanie oraz późniejszą realizację poszczególnych projektów odpowiadają pracownicy Działu ds. Funduszy Europejskich.

W menu po lewej stronie zamieszamy więcej informacji na temat projektów aktualnie realizowanych oraz zakończonych.