Pracownicy Działu Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej

al. Zjednoczenia 34

Monika Kubiak
Kierownik Działu

al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 111
tel. 22 697 02 61
monika.kubiak@wcpr.pl
nadzór nad pracą Działu i sprawami związanym z kwalifikowaniem oraz prowadzeniem szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wsparciem specjalistycznym

Sylwia Ściegienko
p.o. Zastępcy Kierownika Działu

al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 105
tel. 22 697 02 71
sylwia.sciegienko@wcpr.pl

Procesy kwalifikacji i szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka:

Emilia Wawrzos
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 73
emilia.wawrzos@wcpr.pl
pedagog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

Anna Bobowska
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 75
anna.bobowska@wcpr.pl
pedagog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

Dorota Matuszak
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
dorota.matuszak@wcpr.pl
starszy specjalista pracy socjalnej prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Natalia Flis
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
natalia.flis@wcpr.pl
psycholog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Psycholodzy

Anna Korcz
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
anna.korcz@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Ewa Sylwestrzak
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ewa.sylwestrzak@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Marta Kroplewska
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 45
marta.kroplewska@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Kamila Kwaśkiewicz
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
kamila.kwaskiewicz@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Ewa Sikora
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ewa.sikora@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Ksymena Pyl
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ksymena.pyl@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Aleksandra Głowa
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 43
aleksandra.glowa@wcpr.pl
psycholog sporządzający diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
i rodzinnych domach dziecka

Kinga Rauch-Wawrzak
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41
kinga.rauch@wcpr.pl
psycholog sporządzający diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
i rodzinnych domach dziecka

Anna Gliwka
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 43
kinga.rauch-wawrzak@wcpr.pl
psycholog sporządzający diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
i rodzinnych domach dziecka

Marta Wawrzyniak
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41
kinga.rauch-wawrzak@wcpr.pl
psycholog sporządzający diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
i rodzinnych domach dziecka

Terapeuci

Anna Galant
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 106
tel. 22 697 02 87
anna.galant@wcpr.pl
terapeuta prowadzący terapię małoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

Monika Gołębiowska
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 106
tel. 22 697 02 87
monika.golebiewska@wcpr.pl
terapeuta prowadzący terapię małoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

Emilia Kamińska
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 106
tel. 22 697 02 87
emilia.kaminska@wcpr.pl
terapeuta prowadzący terapię małoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

PUNKTUS - Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży
ul. 11 Listopada 15 B
tel. 887 870 551

Beata Kowalczyk
ul. 11 Listopada 15 B, pokój nr 1
tel. 887 870 551
beata.kowalczyk@wcpr.pl
koordynator punktu, terapeuta prowadzący terapię pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Joanna Wachnik
ul. 11 Listopada 15 B, pokój nr 1
tel. 887 870 551
joanna.wachnik@wcpr.pl
pracownik socjalny prowadzący pracę socjalna na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Piotr Wiśniewski
ul. 11 Listopada 15 B, pokój nr 1
tel. 887 870 551
piotr.wisniewski@wcpr.pl
pracownik socjalny prowadzący pracę socjalna na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Sylwia Kalinowska
ul. 11 Listopada 15 B, pokój nr 1
tel. 887 870 551
sylwia.kalinowska@wcpr.pl
psycholog prowadzący poradnictwo psychologiczne dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Anna Kulikowska-Pikulska
ul. 11 Listopada 15 B, pokój nr 1
tel. 887 870 551
anna.kulikowska-pikulska@wcpr.pl
psycholog prowadzący poradnictwo psychologiczne dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Anna Borys
ul. 11 Listopada 15 B, pokój nr 1
tel. 887 870 551
anna.borys@wcpr.pl
terapeuta prowadzący terapię pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Emilia Kamińska
ul. 11 Listopada 15 B, pokój nr 1
tel. 887 870 551
emilia.kaminska@wcpr.pl
terapeuta prowadzący terapię pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej