Pracownicy Działu Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej

al. Zjednoczenia 34
 


Romana Chruszcz
Kierownik Działu
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 105
tel. 22 697 02 61
romana.chruszcz@wcpr.pl

nadzór nad pracą Działu i sprawami związanym z kwalifikowaniem oraz prowadzeniem szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wsparciem specjalistycznym


Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Informacje i zapisy:

poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00
wtorek w godzinach 12.00 – 16.00
środa w godzinach 8.00 – 11.30
czwartek w godzinach 8.00 – 16.00
piątek w godzinach 8.00 – 16.00

W siedzibie Zespołów ds. rodzinnej pieczy zastępczej, al. Zjednoczenia 34, Warszawa zgłoszenia przyjmują:

Monika Kubiak
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
monika.kubiak@wcpr.pl

prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Magdalena Mlonek
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 73
magdalena.mlonek@wcpr.pl

pedagog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Joanna Kierzkowska
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 75
joanna.kierzkowska@wcpr.pl

pedagog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Agnieszka Stankiewicz
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 73
agnieszka.stankiewicz@wcpr.pl

pedagog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Sylwia Ściegienko
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
sylwia.sciegienko@wcpr.pl

psycholog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Psycholodzy

Bogna Podolska
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
bogna.podolska@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka


Agnieszka Machnowska 
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
agnieszka.machnowska@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Anna Korcz
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
anna.korcz@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Ewa Sylwestrzak
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ewa.sylwestrzak@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Natalia Flis
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
natalia.flis@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Anna Krawczyk
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
anna.krawczyk@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Kamila Kwaśkiewicz
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
kamila.kwaskiewicz@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Sylwia Ściegienko
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41, 22 697 02 42, 22 697 02 43
sylwia.sciegienko@wcpr.pl

psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka


Aleksandra Głowa
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41, 22 697 02 42, 22 697 02 43
aleksandra.glowa@wcpr.pl

psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka


Anna Gliwka
Al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41, 22 697 02 42, 22 697 02 43
anna.gliwka@wcpr.pl

psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych


Judyta Jankowska
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41, 22 697 02 42, 22 697 02 43
judyta.jankowska@wcpr.pl

psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych


Anna Kulikowska-Pikulska
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41, 22 697 02 42, 22 697 02 43
anna.kulikowska-pikulska@wcpr.pl

psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych


Marta Wawrzyniak
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41, 22 697 02 42, 22 697 02 43
marta.wawrzyniak@wcpr.pl

psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych


Monika Gołębiowska
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 46
monika.golebiowska@wcpr.pl
terapeuta


Emilia Kamińska
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 46
emilia.kaminska@wcpr.pl
terapeuta


Beata Kowalczyk
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 46
beata.kowalczyk@wcpr.pl

terapeuta