Pracownicy Działu Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej

UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników WCPR  prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego podczas wizyt w tut. Centrum. W sytuacji, gdy jest to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia konkretnego terminu spotkania (dzień, godzina oraz miejsce).

al. Zjednoczenia 34

ul. 11 Listopada 15B


Romana Chruszcz
Kierownik Działu
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 105
tel. 22 697 02 61
romana.chruszcz@wcpr.pl

nadzór nad pracą Działu i sprawami związanym z kwalifikowaniem oraz prowadzeniem szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wsparciem specjalistycznym


Monika Kubiak 
Zastępca Kierownika Działu
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 105
tel. 22 697 02 71
monika.kubiak@wcpr.pl

koordynowanie i organizowanie działań związanych z procesami kwalifikacji kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Informacje i zapisy:

poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00
wtorek w godzinach 12.00 – 16.00
środa w godzinach 8.00 – 11.30
czwartek w godzinach 8.00 – 16.00
piątek w godzinach 8.00 – 16.00

W siedzibie Zespołów ds. rodzinnej pieczy zastępczej, al. Zjednoczenia 34, Warszawa zgłoszenia przyjmują:

Emilia Wawrzos
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 73
emilia.wawrzos@wcpr.pl

pedagog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Joanna Kierzkowska
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 75
joanna.kierzkowska@wcpr.pl

pedagog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Agnieszka Stankiewicz
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
agnieszka.stankiewicz@wcpr.pl

pedagog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Dorota Matuszak
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
dorota.matuszak@wcpr.pl

starszy specjalista pracy socjalnej prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Psycholodzy

Anna Korcz
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
anna.korcz@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Ewa Sylwestrzak
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ewa.sylwestrzak@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Natalia Flis
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
natalia.flis@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Kamila Kwaśkiewicz
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
kamila.kwaskiewicz@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Gabriela Maligłówka-Gaładyk 
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
gabriela.maliglowka-galadyk@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Ewa Gębal 
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ewa.gebal@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Aleksandra Głowa
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41, 22 697 02 42, 22 697 02 43
aleksandra.glowa@wcpr.pl

psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka


Anna Gliwka
Al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41, 22 697 02 42, 22 697 02 43
anna.gliwka@wcpr.pl

psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych


Kinga Rauch
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41, 22 697 02 42, 22 697 02 43
kinga.rauch@wcpr.pl

psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych


Marta Wawrzyniak
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 109
tel. 22 697 02 41, 22 697 02 42, 22 697 02 43
marta.wawrzyniak@wcpr.pl

psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych


Terapeuci

Monika Gołębiowska
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 106
tel. 22 697 02 87
monika.golebiowska@wcpr.pl
terapeuta


Emilia Kamińska
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 106
tel. 22 697 02 87
emilia.kaminska@wcpr.pl
terapeuta


Beata Kowalczyk
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 106
tel. 22 697 02 87
beata.kowalczyk@wcpr.pl

terapeuta


Anna Galant
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 106
tel. 22 697 02 87
anna.galant@wcpr.pl

terapeuta


Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży
Szkoła Profesjonalnego Opiekuna Zastępczego

Beata Kowalczyk
ul. 11 listopada 15B
tel. 887 870 551
beata.kowalczyk@wcpr.pl

Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży

Sylwia Kalinowska
ul. 11 listopada 15B
tel. 887 870 551
sylwia.kalinowska@wcpr.pl

psycholog


Anna Krawczyk
ul. 11 listopada 15B
tel. 887 870 551
anna.krawczyk@wcpr.pl

psycholog


Anna Borys
ul. 11 listopada 15B
tel. 887 870 551
anna.borys@wcpr.pl

terapeuta


Emilia Kamińska
ul. 11 listopada 15B
tel. 887 870 551
emilia.kaminska@wcpr.pl

terapeuta


Beata Kowalczyk
ul. 11 listopada 15B
tel. 887 870 551
beata.kowalczyk@wcpr.pl

terapeuta


Piotr Wiśniewski
ul. 11 listopada 15B
tel. 887 870 551
piotr.wisniewski@wcpr.pl

pracownik socjalny


Joanna Wachnik
ul. 11 listopada 15B
tel. 887 870 551
joanna.wachnik@wcpr.pl

pracownik socjalny