Pracownicy Działu Orzecznictwa o Niepełnosprawności


ul. Andersa 5

Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

tel. 22 50 97 119
tel. 22 50 97 129
tel. 22 50 97 161

tel. 22 50 97 162
fax. 22 50 97 151


Agnieszka Józwik-Osowiec
Kierownik Działu oraz Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

tel. 22 50 97 147
agnieszka.jozwik-osowiec@wcpr.pl


Joanna Pituch
Zastępca Kierownika Działu

tel. 22 50 97 147
joanna.pituch@wcpr.pl

Agnieszka Gałach
Sekretarz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

tel. 22 50 97 147
agnieszka.galach@wcpr.pl
 


Obsługa administracyjno-biurowa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
 


Arleta Tyburska
arleta.tyburska@wcpr.pl


Kamila Gawrońska
kamila.gawronska@wcpr.pl


Dorota Karkowska
dorota.karkowska@wcpr.pl


Katarzyna Stępień-Chełmińska
katarzyna.stepien-chelminska@wcpr.pl


Piotr Biedrzycki
piotr.biedrzycki@wcpr.pl


Kamil Kasprowicz
kamil.kasprowicz@wcpr.pl


Katarzyna Leśniewska
katarzyna.lesniewska@wcpr.pl


Elżbieta Kuklewicz
elzbieta.kuklewicz@wcpr.pl


Piotr Borkowski
piotr.borkowski@wcpr.pl


Magdalena Durzyńska
magda.durzynska@wcpr.pl


Diana Marczak
diana.marczak@wcpr.pl


Daria Sawicka
daria.sawicka@wcpr.pl


Karolina Pszczółkowska
karolina.pszczolkowska@wcpr.pl


Elżbieta Strachota-Jóźwiak
elzbieta.strachota-jozwiak@wcpr.pl


Natalia Wasilewska
natalia.wasilewska@wcpr.pl


Agata Sieńkowska
agata.sienkowska@wcpr.pl


Aleksandra Kościołek
aleksandra.kosciolek@wcpr.pl


Justyna Niewiadomska
justyna.niewiadomska@wcpr.pl


Mirosława Bednarczyk
miroslawa.bednarczyk@wcpr.pl