Pracownicy Działu Orzecznictwa o Niepełnosprawności


ul. Andersa 5

Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

tel. 22 50 97 119
tel. 22 50 97 129
tel. 22 50 97 161

tel. 22 50 97 162
fax. 22 50 97 151


Agnieszka Józwik-Osowiec
Kierownik Działu oraz Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Pokój nr 39
tel. 22 50 97 147
agnieszka.jozwik-osowiec@wcpr.pl


Agnieszka Gałach
Pokój nr 39
tel. 22 50 97 147
agnieszka.galach@wcpr.pl
Sekretarz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie


Obsługa administracyjno-biurowa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
 


Diana Marczak
diana.marczak@wcpr.pl


Arleta Tyburska
arleta.tyburska@wcpr.pl


Dorota Karkowska
dorota.karkowska@wcpr.pl


Katarzyna Stępień-Chełmińska
katarzyna.stepien-chelminska@wcpr.pl


Kamil Kasprowicz
kamil.kasprowicz@wcpr.pl


Katarzyna Leśniewska
katarzyna.lesniewska@wcpr.pl


Elżbieta Kuklewicz
elzbieta.kuklewicz@wcpr.pl


Piotr Borkowski
piotr.borkowski@wcpr.pl


Magdalena Durzyńska
magda.durzynska@wcpr.pl


Daria Sawicka
daria.sawicka@wcpr.pl


Joanna Pituch
joanna.pituch@wcpr.pl


Elżbieta Strachota-Jóźwiak
elzbieta.strachota-jozwiak@wcpr.pl


Agnieszka Wróbel
agnieszka.wrobel@wcpr.pl


Natalia Wasilewska
natalia.wasilewska@wcpr.pl


Agata Sieńkowska
agata.sienkowska@wcpr.pl


 

W związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wnioski i inne dokumenty można złożyć w godzinach pracy SCON (tj. w dni robocze w godzinach 08:00-16:00) do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu A. W sprawach tego wymagających w godzinach 08:00-15:45 dokumenty można złożyć także w Kancelarii przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej i szczególnego reżimu sanitarnego (wymóg zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku).