Osoby niepełnosprawne

Dział Orzecznictwa o Niepełnosprawności

Ważna informacja!

NOWE ZASADY PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

Przedłużone orzeczenia tzw. „covidowe” oraz te, które wygasają w okresie od 5 sierpnia 2023 roku do 30 września 2024 roku, będą przedłużone.

Orzeczenia te zachowają ważność do 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Zmiana dotyczy również przedłużenia ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Karty parkingowe zachowują ważność również do 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Karty parkingowe dla placówek zachowają ważność do 31 marca 2024 r.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r., poz. 2768)

________________________________________________________

Funkcjonowanie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5

Kancelaria Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych czynna jest w dni robocze w godzinach 8:00-16:45. Numerki do stanowisk wydawane są do godziny 16:00.

W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (22 27 88 419, 22 27 88 429) lub e-mailowo (scon@wcpr.pl).

________________________________________________________

Od 6 maja 2024 roku przyjęcia interesantów Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie (ul. Gen. Andersa 5) prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzianch 8:00 - 19:00.

W godzinach 17:00 - 19:00 dyżur pełni jeden pracownik, a numerki do stanowiska wydawane są do godziny 18:00. W ramach dyżuru możliwe jest wyłącznie złożenie wniosków.

Odbiór orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:45

Ważne!
Obsługa każdej sprawy wymaga czasu, często nawet kilkudziesięciu minut. W związku z tym uprzejmie proszę o uwzględnienie czasu oczekiwania na podejście do stanowiska w celu załatwienia sprawy w godzinach pracy.

________________________________________________________

Niepełnosprawność definiuje się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 

  • Chcesz dowiedzieć się o zasadach orzekania o stopniu niepełnosprawności skontaktuj się z Działem Orzecznictwa o Niepełnosprawności
  • Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia skontaktuj się z Działem Wspierania Osób Niepełnosprawnych