Pracownicy Działu ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej

al. Zjednoczenia 34

Dział ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej


Sylwia Zielińska
Kierownik Działu ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej
tel: 22 697 02 58
sylwia.zielinska@wcpr.pl


Pokój Nr 7

Monika Kuźniewska
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 55
monika.kuzniewska@wcpr.pl

Karolina Silicka
dyżur w WCPR – środa
tel: 22 697 02 55
karolina.silicka@wcpr.pl

Anna Maciejewska
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 54
anna.maciejewska@wcpr.pl


Pokój Nr 8

Katarzyna Bartosiak
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel: 22 697 02 51
katarzyna.bartosiak@wcpr.pl

Agnieszka Praska
dyżur w WCPR – czwartek
tel: 22 697 02 52
agnieszka.praska@wcpr.pl

Beata Szymańska
dyżur w WCPR – wtorek
tel: 22 697 02 51
beata.szymanska@wcpr.pl

Natalia Glapińska
dyżur w WCPR – piątek
tel: 22 697 02 52
natalia.glapinska@wcpr.pl