11 lipca 2023

Nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń

Od 6 sierpnia 2023 roku będą obowiązywały nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności, których okres ważności:

  • upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. - zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia, który poprzedzi wejście w życie nowych przepisów) - zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Do 5 sierpnia 2023 roku włącznie orzeczenia zachowują ważność na dotychczasowych zasadach, określonych w art. 15 h ustawy tzw. covidowej.

Zmiana dotyczy również przedłużenia ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Karty zachowują ważność na taki sam czas jak orzeczenie, na podstawie którego karta parkiongowa została wydana.

Karty parkingowe dla placówek zachowają ważność do 31 marca 2024 r.

 

Podstawa prawna:
art. 23 i 24 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852)