20 czerwca 2022

Światowy Dzień Uchodźcy

W tym roku już po raz 21 obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy.

Z okazji Święta życzymy naszym Klientkom i Klientom, których okoliczności zmusiły do opuszczenia domu i kraju pochodzenia, by odnaleźli swoje miejsce na ziemi, gdzie odzyskają spokój i bezpieczeństwo. Możecie liczyć na Nasze wsparcie i pomoc w realizacji Indywidualnych Programów Integracyjnych, zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności niezbędnych do życia w nowych warunkach. 

Życzymy aby dalsza współpraca z Pracownikami Centrum pozwalała z ufnością patrzeć w przyszłość.

Dyrektor i pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

 

В этом году уже 21 год, как мы отмечаем международный День беженцев. 

В связи с этим праздником всем нашим клиентам и людям, которые были вынуждены покинуть свой дом и родную страну, желаем

каждому найти своё место под солнцем и обрести покой и безопасность. 

Можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь в реализации Индивидуальной Программы Интеграции, получении новых навыков, необходимых для жизни в новых условиях.

Желаем, чтобы дальнейшее сотрудничество с работниками нашего Центра позволила с уверенностью смотреть в будущее. 

 

С уважением

Директор и работники Варшавского Центра Помощи Семье.