„Jak budować sieć wsparcia w domu, szkole, …”

W tłusty czwartek – 28.02.2019r. grupa istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych rozpoczęła cykl 3 spotkań szkoleniowych – „Jak budować sieć wsparcia w domu, szkole, …”. Spotkania będą organizowane raz w miesiącu.

Pierwsze szkolenie poświęcone było zagadnieniom związanym z czynnikami ułatwiającym wychowanie dzieci w pieczy zastępczej. Dużo uwagi uczestnicy poświęcili omówieniu obszarów współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Podkreślali jak ogromne znaczenie w pracy z dzieckiem ma dobra i owocna praca z pracownikiem WCPR. Ponadto wyłoniono trzy inne zagadnienia – dom (współpraca małżonków), szkoła (współpraca z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym) oraz rodzice dzieci (współpraca z rodzicami, którzy sami często są wychowankami pieczy zastępczej). Tym samym zarysowana została tematyka kolejnych spotkań.