8 listopada 2019

"Od przekonania do wychowania" - pierwsze szkolenie w ramach Szkoły Profesjonalnego Opiekuna Zastępczego

W ramach uruchomionej w strukturach WCPR Szkoły Profesjonalnego Opiekuna Zastępczego 28.10.2019r. odbyło się szkolenie dla osób sprawujących na terenie m.st. Warszawy zawodową pieczę zastępczą.

Spotkanie było pierwszym z cyklu 3 warsztatów dotyczących przekonań pn. "Od przekonania do wychowania". Odpowiadając na potrzeby grupy zawodowych opiekunów zastępczych podczas szkolenia zostały poruszone kwestie niedotyczące bezpośrednio wychowywania dzieci, jednocześnie bardzo związane z tym obszarem. Warsztaty były poświęcone próbie odpowiedzi na pytanie, z którym mierzy się wielu z nas - Dlaczego czasem nie robię tego, co wiem, że powinienem? Dlaczego? - Wypracowane odpowiedzi na zdjęciu :)

Następnie uczestnicy wspólnie z prowadzącymi zastanawiali się, co sprawia, że jednak zaczynamy działać i jakie ma to dla nas konsekwencje.

Na kolejnym spotkaniu - 18.11.2019r. - grupa przyjrzy się, jak przekonania wpływają na sposób komunikacji z innymi i wychowywanie dzieci. Sprawdzi również, czy potrafi zmieniać przekonanie, które "blokują" każdego z nas. Na ostatnim spotkaniu z tego cyklu - 09.12.2019r. -  uczestnicy wraz z prowadzącymi przyjrzą się przekonaniom dzieci, które wychowują, oraz zastanowią się, czy mają wpływ na ich kształtowanie i jak to robić.

Galeria