25 listopada 2019

"Od przekonania do wychowania" - przekonania, które nami rządzą

Kolejne szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z cyklu "Od przekonania do wychowania" odbyło się 18.11.2019r.
Uczestnicy spotkania bardzo aktywnie pracowali w obszarze odkrywania przekonań, które wpływają na ich zachowanie. Najpierw omówione zostały pozytywne przekonania, które budujemy w oparciu o fakty, pozwalają one nam osiągać zamierzone cele oraz mamy przy nich poczucie spełnienia. Później uczestnicy rozpoczęli pracę nad przekonaniami obezwładniającymi, utrudniającymi codzienne funkcjonowanie w relacjach z innymi i wychowywanie dzieci. Każda z rodzin wypisała jedno najtrudniejsze dla niej przekonanie, które rozpracowywała na podstawie podanego wzorca. Następnie uczestnicy wspólnie omówili sposoby zmiany zachowań opartych na przekonaniu, które odnosi się do ich pracy zawodowej czyli "Ludzie nas oceniają". W ocenie prowadzących uczestnicy szkolenia włożyli bardzo duży wysiłek w proponowaną pracę.

Kolejne szkolenia w ramach Szkoły Profesjonalnego Opiekuna Zastępczego odbędzie się 09.12.2019r.

Kolejne szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z cyklu "Od przekonania do wychowania" odbyło się 18.11.2019r.
Uczestnicy spotkania bardzo aktywnie pracowali w obszarze odkrywania przekonań, które wpływają na ich zachowanie. Najpierw omówione zostały pozytywne przekonania, które budujemy w oparciu o fakty, pozwalają one nam osiągać zamierzone cele oraz mamy przy nich poczucie spełnienia. Później uczestnicy rozpoczęli pracę nad przekonaniami obezwładniającymi, utrudniającymi codzienne funkcjonowanie w relacjach z innymi i wychowywanie dzieci. Każda z rodzin wypisała jedno najtrudniejsze dla niej przekonanie, które rozpracowywała na podstawie podanego wzorca. Następnie uczestnicy wspólnie omówili sposoby zmiany zachowań opartych na przekonaniu, które odnosi się do ich pracy zawodowej czyli "Ludzie nas oceniają". W ocenie prowadzących uczestnicy szkolenia włożyli bardzo duży wysiłek w proponowaną pracę.
Kolejne szkolenia w ramach Szkoły Profesjonalnego Opiekuna Zastępczego odbędzie się 09.12.2019r.

Galeria