7 października 2021

10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października świętujemy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Czym właściwie jest zdrowie psychiczne? Jak możemy dbać o nie na co dzień?

W definicji zaproponowanej przez Światową Organizację Zdrowia czytamy  „zdrowie psychiczne to stan dobrego samopoczucia pozwalający człowiekowi na realizację jego własnych możliwości, na radzenie sobie z normalnymi stresowymi wydarzeniami życiowymi, na efektywną działalność zawodową i na twórczy wkład w życie własnej społeczności” (WHO, 2001). 

Dobrostan

Dobre samopoczucie, czyli dobrostan, jako wskaźnik zdrowia psychicznego oznacza zdolność przeżywania emocji, które są  adekwatne do doświadczanych sytuacji: radość, gdy dzieje się coś pozytywnego, satysfakcja po osiągnięciu zamierzonego celu, rozpacz, gdy kogoś tracimy, smutek czy złość, kiedy coś nam się nie udaje, lęk przed nową, nieznaną sytuacją. Niepowodzenia i chwile negatywnych doświadczeń emocjonalnych przeplatają się z wydarzeniami pozytywnymi, radosnymi, dając ogólne poczucie równowagi i zadowolenia z życia.

Zasoby i umiejętności

 Zasoby i umiejętności to osobisty potencjał, który jest istotnym wyznacznikiem zdrowia psychicznego, zwłaszcza optymizm, dzięki, któremu możemy myśleć pozytywnie o przyszłości. W osiągnięciu dobrego samopoczucia pomaga również przekonanie o własnym wpływie na przyszłe wydarzenia, poczucie sprawczości, uświadomienie sobie, że dysponujemy możliwościami kształtowania tego, co się wokół nas dzieje, oraz że to,  co się dzieje ma swój sens. Ważnym zasobem jest też odporność psychiczna rezyliencja, która pomaga podnosić się po kolejnych kryzysach oraz umiejętność rozpoznawania, nazywania, komunikowania własnych emocji, potrzeb i oczekiwań.

Relacje

Wiemy, że człowiek jest istotą społeczną i dlatego poza indywidualnymi zasobami, dla utrzymania kondycji psychicznej, niezmiernie ważne jest nawiązywanie i utrzymywanie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Ludzie są nam potrzebni do zaspakajania potrzeb na każdym etapie rozwoju: od rodziny, poprzez grupy rówieśnicze, środowisko zawodowe, społeczności lokalne, sąsiedzkie. Jednak aby nawiązywać, utrzymywać i pogłębiać relacje międzyludzkie niezbędne są takie umiejętności jak: godzenie sprzecznych interesów, zdrowej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, współpracy, twórczej rywalizacji, ale też sięgania po pomoc i jej udzielania.

Jak widać zdrowie psychiczne to z jednej strony stan dobrego samopoczucia, a z drugiej osobiste  właściwości i umiejętności, które możesz doskonalić w każdym momencie życia. Gdy rozpoczynasz studia i opuszczasz dom rodzinny, wchodzisz w związek, stajesz się rodzicem, dziadkiem, współpracownikiem, szefem, podwładnym, przyjacielem, wspierasz swoich starzejących się rodziców, mierzysz się z chorobami i stratami, za każdym razem wchodzisz w nowe, nieznane role. Możesz wtedy doświadczyć niepowodzeń i trudności. To zupełnie naturalne.  Daj sobie prawo do popełniania błędów, są one nieodzowną częścią życia, ale pozwól sobie także na sięganie po pomoc-  na przykład w formie poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej lub psychoterapii.

 

Być może widzisz już, że zdrowie psychiczne nie jest dane raz na zawsze.

Oto co  na co dzień możesz zrobić, aby je pielęgnować:

- obserwuj swoje emocje i  myśli, dziel się nimi z innymi, pozwoli to zmniejszyć napięcie emocjonalne

- zadbaj o kontakt z naturą

- postaraj się być aktywnym fizycznie ( formę aktywności dostosuj do swoich potrzeb i możliwości)

- pielęgnuj te relacje, które Cię wzmacniają, pozwól sobie zakończyć te, które Cię osłabiają

- zaplanuj drobne przyjemności

- pozwól sobie na spontaniczną radość i zabawę

- przywołuj w myślach swój idealny dzień, spróbuj go,, poczuć’’ wszystkimi zmysłami

- śmiało powiedz ,, nie’’, odmawiaj  bez potrzeby tłumaczenia się, gdy nie masz na coś ochoty

- sięgaj po pomoc psychologiczną, kiedy czujesz, że samemu ciężko Ci uporać się z trudną dla Ciebie sytuacją.

 

Aneta Krasicka-Narojczyk

Starszy specjalista pracy z rodziną

Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy psychologicznej zapraszamy do kontaktu  z:

Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

- ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa (siedziba główna)

7 dni w tygodniu/24h, tel. 22 855 44 32, 514 202 619;

- Pl. Dąbrowskiego 7, 00-057 Warszawa (placówka filialna)

pn – pt 8-20, tel. 22 837 55 59, 535 430 902.

 

Możesz także skorzystać z numerów pomocowych:

  • Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych 116 123 – codziennie od 14.00 do 22.00
  • Telefon Zaufania Młodych- 22 484 88 04 ( pon-sb. 11.00-21.00)
  • Tumbo Pomaga pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie -800 111 23 ( pon-pt.12:00-18.00)
  • Antydepresyjny telefon zaufania -22 484 88 01 (pon-pt.15.00-20.00)
  • Dobre słowa telefon dla seniorów -123 337 088 ( pon-pt 10.00-12.00, 17.00-19.00)
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży -116 111 ( całodobowo)
  • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212 (całodobowo)