3rd EUMIGRO Conference

3rd EUMIGRO Conference

3rd EUMIGRO Conference “Migration and integration in the European Unionfacts, figures, challenges and policy responses”

26.03.2019 r. w godzinach 9:00-18:00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa “Migration and integration in the European Union – facts, figures, challenges and policy responses”. Konferencja jest kolejnym działaniem z projektu EUMIGRO, w ramach którego Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w zakresie promowania wiedzy i dobrych praktyk dotyczących zagadnień migracyjnych i integracji cudzoziemców.

Jednym z prelegentów będzie przedstawiciel Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – Dominik Wach z wystąpieniem “Strategy or action in search of refugee integration models on the local level”.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej projektu: https://www.eumigro.eu/en/debate-no-3-2019