12 sierpnia 2022

Samodzielność - Aktywność - Mobilność!

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przystąpiło do realizacji programów organizowanych i finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, to jest Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie.

Informacje dotyczące programów znaleźć można na stronach internetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem (otwiera nowe okno): https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

Informacje skierowane do osób mieszkających na terenie m.st. Warszawy znajdują się stronach internetowych Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem: https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/programy-pfron2 w zakładkach dedykowanych poszczególnym programom.