28 lutego 2023

Samodzielność - Aktywność - Mobilność!

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozpoczął nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uzyskaj-dofinansowanie-do-zakupu-samochodu-osobowego/

UWAGA: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie nie jest realizatorem programu. Wnioski o udzielenie wsparcia składać należy w formie elektronicznej, to jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl). Wnioski składać należy do właściwego miejscowo Oddziału wojewódzkiego PFRON.