Dofinansowanie w ramach programu „Virtualna Warszawa”

Dofinansowanie do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w ramach projektu pn. „Virtualna Warszawa”

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Virtualna Warszawa” otrzymaliśmy dodatkowe środki na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku”.

Osoby zakwalifikowane do udziału w drugim etapie projektu, które dotychczas nie otrzymały dofinansowania do zakupu telefonu są aktualnie informowane o takiej możliwości drogą mailową lub telefonicznie.

Więcej informacji nt. dofinansowania można uzyskać pod numerem: (22) 50 97 115

WAŻNE: Dofinansowanie dotyczy osób, które złożyły wnioski i uczestniczyły w I etapie projektu.