Dzień pracy wewnętrznej Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Uwaga. W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, chcąc usprawnić i przyspieszyć proces ich rozpatrywania, wzorem lat ubiegłych ponownie wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników merytorycznych Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym w środy pracownicy Działu nie podejmują przychodzących połączeń telefonicznych.

Bez zmian do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. Generała Andersa 5). Wnioski i inne dokumenty można złożyć oraz uzyskać informację w Kancelarii SCON w dni robocze w godzinach 8:00-16:45.

Informacji ogólnych na temat dostępnych form i zakresu wsparcia udzielają pracownicy Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) przu Al. Solidarności 93, telefonicznie (tel. 661 439 072) lub drogą poczty elektronicznej (pikon@wcpr.pl).