Dzień pracy wewnętrznej SCON – środa

Logo SCON

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, od stycznia 2019 r. wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników merytorycznych SCON. Bez zmian do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy kancelarii. Wnioski i inne dokumenty można złożyć oraz uzyskać informację w kancelarii w poniedziałki od godz.8 do godz.18, w pozostałe dni od godz.8  do godz.16.

graf